Ilga Melnbārde

7 bildes
Lomas: tulkotāja

06.10.1921 – 16.06.2001

Ilga Melnbārde (1921–2001) – tulkotāja. Beigusi Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Angļu valodas un literatūras nodaļu (1946). Tulkojusi no angļu, vācu un krievu valodas. Pirmais tulkojums ir krievu rakstnieces Annas Antonovskas romāna “Lielais Mouravi” trešā grāmata (1946). Nozīmīgākie tulkojumi no angļu valodas: Džona Golsvērtija “Forsaitu teika” (III, 1961), “Modernā komēdija” (II, 1962), “Pēdējā lappuse” (kopā ar Annu Baugu, 1966), Henrija Fīldinga “Stāsts par Tomu Džonsu Atradeni” (1955), Belas Kaufmanes “Augšup pa lejupejošām kāpnēm” (1971), Kolīnas Makkalovas “Dziedoņi ērkšķu krūmā” (1989), Klaiva Steiplza Lūisa “Nārnijas hronikas” grāmatas (1998, 2000, 2006), Džeinas Ostinas “Lepnums un aizspriedumi” (2000) un citas. No vācu valodas tulkojusi Annas Zēgerses romānus “Septītais krusts” (1950) un “Uzticība” (1974), Johannesa Mario Zimmela “Cilvēks nav vientuļa sala” (1981) un citas. Tulkojusi arī lugas Latvijas teātru skatuvēm.
Darbojusies Latvijas Padomju rakstnieku savienības Tulkotāju sekcijā, sagatavojot jaunos tulkotājus.

Dzimšanas laiks/vieta

06.10.1921
Zaļenieki
Dzimusi Zaļenieku pamatskolā.

Miršanas laiks/vieta

16.06.2001

Profesionālā darbība

1949: pirmais tulkojums – Annas Antonovskas "Lielais Mouravi" (kopā ar Frici Mierkalnu un Veru Vanagu).

Tulkojumi
No angļu valodas
1955: Fīldings, Henrijs. Stāsts par Tomu Džonsu Atradeni. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1960: Bret-Harts, Frensis. Noveles. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1961: Golsverzijs, Džons. Forsaitu teika. (Tulkojusi 3. grāmatu "Izīrējams".) Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība. Atkārtots izdevums: Rīga: Liesma, 1976.)
1962: Anands, Pauls. Kūlijs. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1962: Golsverzijs, Džons. Modernā komēdija. (Kopā ar Annu Baugu.) Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība. (2. izdevums – Rīga: Liesma, 1977)
1966: Golsverzijs, Džons. Pēdējā lappuse. (Kopā ar Annu Baugu.) Rīga: Liesma. (2. izdevums – 1978. gadā.)
1966: Čaplins, Čarlzs. Mana dzīve. Rīga: Liesma.
1969: Silito, Alans. Durvju atslēga. Rīga: Liesma.
1971: Kaufmane, Bela. Augšup pa lejupejošām kāpnēm. Rīga: Liesma.
1975: Fārkers, Džordžs. Kavalieru viltība. (Akadēmiskajam drāmas teātrim)
1976: Pīrsons, Heskets. Dikenss. Rīga: Liesma.
1977: Golsvertijs, Džons. Modernā komēdija. (Kopā ar Annu Baugu.) Rīga: Liesma. 2. izdevums.
1980: Veiss, Deivids. Dievišķais un pasaulīgais: romāns par Mocarta dzīvi un viņa laiku. (Kopā ar Zani Rozenbergu.) Rīga: Zvaigzne.
1982: Kronins, Arčibalds. Kamēr tu pie manis. (Leona Paegles Valsts Valmieras Drāmas teātrim.)
1985: Bonds, Edvards. Vasara. (Dailes teātrim)
1987: Eikborns, Elans. Kopdzīvošana jeb Normena uzvaras. (Leona Paegles Valsts Valmieras dramas teātrim.)
1989: Makkalova, Kolīna. Dziedoņi ērkšķu krūmā. Rīga: Liesma. (Atkārtoti izdevumi – Rīga: Zvaigzne ABC, 2004, 2010,)
1994: Jungs, Karls Gustavs. Dvēseles pasaule. (Kopā ar Gunāru Jansoni, Sandru Rutmani, Igoru Šuvajevu, Ansi Zundi.) Rīga: Spektrs.
1996: Kuksone, Ketrina. Nežēlīgā dziņa. Rīga: Iljus.
1996: Mičela, Margareta. Zaudētā Leisena. (Kopā ar Ruti Runci.) Rīga: Jumava.
1997: Ferarsa, Elizabete. Arvien šis vārds – nāve. Rīga: Asja.
1997: Heilijs, Arturs. Viesnīca. Rīga: Jumava. (Atkārtots izdevums Rīga: Zvaigzne ABC, 2010)
1998: Brauna, Sandra. Ekskluzīvā intervija. Rīga: Alberts XII.
1998: Lūiss, Klaivs Steiplzs. Zirgs un viņa zēns. Rīga: Svētdienas rīts. (Atkārtoti izdevumi: Rīga: Egmont Latvija, 2006; Rīga: Zvaigzne ABC, 2018.)
1999: Stairons, Viljams. Sofijas izvēle. Rīga: Zvaigzne ABC.
2000: Kīts, Robertss. Pavana. Rīga: Hekate.
2000: Krosa, Donna Vulfolka. Pāveste Joanna. Rīga: Jumava.
2000: Lūiss, Klaivs Steiplzs. Pēdējā cīņa. Rīga: Svētdienas rīts. (Atkārtoti izdevumi: Rīga: Egmont Latvija, 2007; Rīga: Zvaigzne ABC, 2018.)
2000: Lūiss, Klaivs Steiplzs. Sudraba krēsls. Rīga: Svētdienas rīts. (Atkārtoti izdevumi: Rīga: Egmont Latvija, 2006; Rīga: Zvaigzne ABC, 2018.)
2000: Ostina, Džeina. Lepnums un aizspriedumi. Rīga: Jumava. (Atkārtots izdevums – 2011. gadā.)
2001: Brīnišķigie kaķu stāsti. (Arī sastādītāja.) Rīga: Alberts XII.
2006: Lūiss, Klaivs Steiplzs. "Rītausmas ceļinieka" brauciens. Rīga: Egmont Latvija.

No krievu valodas
1947–1949: Antonovska, Anna. Lielais Mouravi. (Kopā ar Frici Mierkalnu un Veru Vanagu.) Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1951: Koptjajeva, Antoņina. Ivans Ivanovičs. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība. (Atkārtots izdevums – 1961., 1962. gadā.)
1952: Hadžmi, Kavi. Pavasara vēji. Latvijas Valsts izdevniecība.
1964: Tvens, Marks. Vēstules no Zemes. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1973: Hjūzs, Emrijs. Bernards Šovs. Rīga: Liesma.
1990: Higinss, Kolinss; Karjērs, Žans Klods. Harolds un Moda. (Lugas tulkojums Liepājas teātrim.)

No vācu valodas
1950: Zēgerse, Anna. Septītais krusts. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1966: Nahbārs, Herberts. Kāzas Lennekenā. Rīga: Liesma.
1974: Zēgerse, Anna. Uzticība. Rīga: Liesma.
1976: Heidučeks, Verners. Atvadas no eņģeļiem. Rīga: Liesma.
1981: Zimmels, Johanesss Mario. Cilvēks nav vientuļa sala. Rīga: Liesma. (2. izdevums – 1992, 3. izdevums – Rīga: Jumava, 2004)
1992: Zūdermanis, Hermanis. Mans dzimtais nams (Latvijas Nacionālajam teātrim)

Citātu galerijaPar Ilgu Melnbārdi
""Jā, kādreiz piedalījos pirmās pēckara krlevu-latviešu vārdnīcas sastādīšanā, jā, strādājot Daugavpils Pedagoģiskajā Institūtā, rakstīju krltikas par teātru izrādēm, tur tobrīd nebija neviena kārtīga kritiķa, tikai pēdīgie diletanti, tādi kā es," tā Ilga Melnbārde reiz raksturoja un tā viņa mēdz parasti raksturot savu rosīgo darbošanos līdzās parastajam un lemīļotajam darbam. Parastais un iemīļotais darbs. Lai jubilāre man piedod, bet vēlreiz citēšu viņas teikto: "Studentus mācīt ir ir labi, jo mūsu jaunatne ir ar veselīgu kodolu, bet tulkotāja darbs, protams. ir tas, pie kā piesieta sirds." Ilgas sirds piesieta gan tulkotājas darbam, gan jauno tulkotāju apmācīšanai Rakstnieku savienības Tulkotāju sekcijas konsultācijās. Un vai mazums sirds siltuma atdots tiem jauniešiem, kas mācās Politehniskā Institūta Elektroenerģētikas fakultātē, ko mūsu jubilāre atzīst par "vissimpātiskāko visā institūtā", jo tur mācoties studenti ar gaišām galvām. Darba prieks un sirds siltums – tās, manuprāt, Ir Ilgas rakstura lezīmīgākās īpašības."

Lūse, Ērika. Tulkotāju saimes piecdesmitgadniece. Karogs, 1971, Nr. 10.

"Ilga Melnbārde bija tulkotāja ar milzīgu, pilnībā īstenotu intelektuālo potenciālu un neikdienišķām darba spējām. Rezultātā radies bagāts, no angļu, vācu un krievu valodas tulkots daiļliteratūras devums, tai starpā Dž. Golsvērtija "Forsaitu teika", "Modernā komēdija" un "Pēdējā lappuse", H. Fīldinga "Stāsts par Tomu Džonsu Atradeni", Dž. Ostinas "Lepnums un aizspriedumi".

Feldhūns, Ābrams. Tulkošana kā aicinājums. Karogs, 2001, Nr. 10, 204. lpp.

Saiknes

Jānis Sīlis - Dēls
Lenvija Sīle - Meita
Marija Bērziņa - Mazmeita

Nodarbes

Izglītība

1928–1934
Zaļenieku 6-klašu pamatskola
Zaļenieki

09.1935–13.06.1939
Jelgavas 2. valsts ģimnāzija
Jāņa Čakstes bulvāris 9, Jelgava

1939–1944
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Studijas sākusi Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virziens: klasiskā filoloģija, 1940. gadā pārgājusi uz Ģermāņu-romāņu nodaļu.

1945–1946
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Rīga
Filoloģijas fakultātes Angļu valodas un literatūras nodaļa

Darbavieta

06.1944–05.1945
Kurzeme
Strādājusi lauku darbus.

06.1945–1946
VAPP Daiļliteratūras apgādniecība
Rīga
Korektore

1946–1950
Latvijas Valsts izdevniecība
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Redaktore

1950–1953
Aknīstes vidusskola
Aknīste
Mācību daļas vadītāja

1953–1958
Viļakas pilsētas vidusskola
Viļaka
Mācību daļas vadītāja

1958–1962
Daugavpils Pedagoģiskais institūts
Vienības iela 13, Daugavpils
Svešvalodu docētāja

1962–1976
Rīgas Politehniskais institūts
Kaļķu iela 1, Rīga
Angļu valodas docētāja

1970–1980
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Filoloģijas fakultāte, stundu pasniedzēja, docējusi Tulkošanas teorijas un prakses kursu.

Dalība organizācijās

1967–1990
Latvijas Padomju rakstnieku savienība
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Biedre

1990–2001
Latvijas Rakstnieku savienība
Rīga
Biedre

Ceļojums

1969
Annarbora
Valodas kursi

Apglabāts

20.06.2001