Astrīda Skurbe

3 bildes

03.05.1937 – 01.03.2019

Astrīda Skurbe (1937–2019) – literatūrzinātniece,
kritiķe. Beigusi Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filoloģijas
fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu (1962). Strādājusi Valodas un
literatūras institūtā, vēlāk Literatūras, folkloras un mākslas institūtā (1962–1999)
par zinātnisko līdzstrādnieci. Zinātnisko interešu lokā bijis latviešu romāns,
pētījusi konfliktu un raksturu psiholoģiju romānā, kā arī atsevišķu rakstnieku
daiļradi, kas guvis atspoguļojumu monogrāfijās “Zigmunds Skujiņš” (1981), “Andris
Kolbergs” (2006) un “Vladimirs Kaijaks” (2014). Raksti par romāna žanra, sižeta
un rakstura problēmām publicēti krājumos "Literatūra un laikmets"
(1970), "Problēmas un risinājumi" (1973), "Par prozas
mākslu" (1974), "Žanrs un kanons" (1977), "Mūsdienu
latviešu padomju literatūra" (1985). Par jauniznākušo latviešu prozu
publicējusi recenzijas periodiskajos izdevumos. 90. gados pētījusi rakstnieku
dzīvi un daiļradi (Ilze Kalnāre, Jūlijs Lācis, Ernests Arnis), kuru likteņus
salauza padomju okupācijas režīms.


60. gados rakstījusi īsprozu, kas publicēta
literārajā presē. Izdots stāsts “Slikts tas karavīrs...” (1967).

Dzimšanas laiks/vieta

03.05.1937
Rīga

Miršanas laiks/vieta

01.03.2019
Rīga

Personiska informācija

Dzimusi 1937. gada 3. maijā fabrikas kantorista un grāmatvedes ģimenē.
1965: 7. augustā apprecējusies ar rakstnieku Andreju Skaili, meita Arta.

Profesionālā darbība

1959: pirmā publikācija – stāsts "Mūsu zemes koks" laikrakstā "Padomju Students" 16. decembrī.
1960: martā piedalījusies Jauno autoru seminārā ar stāstiem. Literatūras pētnieks Ilgonis Bērsons par jaunajiem prozaiķiem raksta: "Iespēja kļūt par prozaiķl ir liepājniekam Fgonam Līvam, valmierietim Jēkabam Balodim, rīdziniecēm Gundegai Zlkmanei, Astrīdei Skurbei, Aldai Darbiņa!, Norai Mednel, Valijai Derumai u. c. Protams, te grūti visiem izrakstīt vīzas, grūti pateikt, kurš par kuru spējīgāks. Atsevišķi sacerējumi, pārāk īsais literārās darbības laiks ir visai nenoteiktas rakstnieka Izaugsmes mēra vienības. Itin visiem priekšā vēl garš un grūts ce|š. Tikai no tā ko vērtīgu iegūsim, kurš neatlaidīgi strādās un "urbsies" mūsu dzīves problēmās. Un, kā rāda literatūras vēsture, t. s. dabiskais atbirums Ir vienmēr. Lai arī kā būtu, lai arī kādu kritiku saņēma jaunie autori, seminārs ikvienam pasacīja, ka rakstniecība Ir |otl nopietns un atbildīgs darbs." (Bērsons, Ilgonis. Ceļa sākumā. Literatūra un Māksla, 1960, 2. aprīlis)
1970: ieguvusi filoloģijas zinātņu kandidāta grādu, kas 1992. gadā nostrificēts par filoloģijas doktora grādu.

Monogrāfijas
1981: Zigmunds Skujiņš
2006: Andris Kolbergs
2014: Vladimirs Kaijaks

Raksti kopkrājumos
1970: Literatūra un laikmets
1973: Problēmas un risinājumi
1974: Par prozas mākslu
1977: Žanrs un kanons
1994: Latviešu rakstnieku portreti. 70.–80. gadi (Ilze Indrāne, Jānis Mauliņš)
1994: Latviešu rakstnieku portreti. 20.–30. gadu rakstnieki (Elvīra Kociņa) (atkārtots izdevums 1999)
1995: Latviešu rakstnieku portreti. Trimdas rakstnieki (Ilona Leimane)
1997: 20.–30. gadu rakstnieku portreti (Ernests Arnis, Ilze Kalnāre)

Proza
1967: stāsts "Slikts tas karavīrs..."

Saiknes

Andrejs Skailis - Vīrs
Jānis Skurbe - Vectēvs
Veronika Strēlerte - Radiniece

Papildu vārdi

Astrīda Vite

Izglītība

1946–1957
Rīgas pilsētas 21. vidusskola
Kronvalda iela 8, Jūrmala

1957–1958
Latvijas Valsts universitāte (1940–1941, 1944–1958)
Rīga
Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa

1958–1962
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa

1969
mācījies aspirantūrābeidz ZA Valodas un literatūras institūta aspirantūru

Darbavieta

1962–1999
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Rīga
Vēlāk Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts

1998–2002
Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskola
Literatūras skolotāja

Apglabāts

09.03.2019
Asaru kapi