Andris Grūtups

1 bilde

05.05.1949 – 14.04.2014

Andris Grūtups (1949–2014) – advokāts, rakstnieks.

Dzimšanas laiks/vieta

05.05.1949

Miršanas laiks/vieta

14.04.2014

Citātu galerija

"Grāmatu popularitātes cēloņi ir dažādi. Vienus lasītājus piesaista rakstītāju personības un viņu talanti, citus – grāmatas tematika. Protams, nereti viss kopā. Advokāta Andra Grūtupa vēsturiski dokumentālās prozas sakarā jāmin vēl citas iezīmes. Grūtupa grāmatas lasītāju ieinteresē arī kā kolorīti un faktu ziņā zīmīgi laikmeta maldu, paštaisnības, absurdu un arī kategorisma un pat netaisnības intriģējoši tēlojumi. Un, iespējams, pats galvenais – Grūtups konkrētus vēsturiskus tiesu procesus ataino uzskatāmi detalizēti, apzināti liekot konfrontēties dažādiem viedokļiem un situācijām, vedinot lasītājus kļūt par gandrīz vai tiešiem procesu vērotājiem, tādējādi rosinot arī viņu personiskās attieksmes tapšanu pret tiem vai citiem pagātnes notikumiem.
[..] par šo darbu interesējās ne tikai juristi, vēsturnieki, literatūrpētnieki, bet arī t. s. ierindas lasītāji. Tam pamatā bija Grūtupa prasme un talants tēlot pagātnes tiesu procesus izteikti plašā cilvēcisko izjūtu un pārdzīvojumu spektrā. Turklāt Grūtupa rakstītais sakņojās precīzā vēsturisko dokumentu – arhīvu materiālu, periodikas, dažādu literāro materiālu – izpētē un analīzē."
Literatūrvēsturnieks Viesturs Vecgrāvis grāmatas "Tiesāšanās kā māksla" atkārtotā izdevuma (2013) ievadvārdos

Apglabāts

Rīgas Pirmie Meža kapi