Padomju Armija

Par Padomju Armiju (krieviski – Советская Армия) sauca PSRS galvenos sauszemes bruņotos spēkus laika posmā starp 1946. un 1991. gadu. Līdz 1946. gadam pastāvējusi kā Sarkanā armija.