Ēriks Kanders

2 bildes
Lomas: rakstnieks

Dzimšanas laiks/vieta

10.06.1945
Nīgrande
Dzimis Nīgrandes ciema "Dīgļos".

Personiska informācija

Audzis bez vecākiem.

Profesionālā darbība

1968, 31. dec.: pirmā publikācija – miniatūra "Tālās saules čuksts" Liepājas rajona laikrakstā "Ļeņina Ceļš".


Stāstu krājumi
1975: "Skrejuguns".
1982: "Viltus varavīksne".

Citātu galerija

"Stāstu krājumos "Skrejuguns" (1975) un
"Viltus varavīksne" (1982) apkopotas īsas skices, kuru pamatā
anekdotiski notikumi, un garāka apjoma stāsti. Varoņi galvenokārt ir jaunieši, kas
kļūdījušies meklē savu vietu dzīvē, tiecas pēc uzticības, draudzības,
mīlestības. Veiksmīgākajos stāstos savdabīgi raksturi, atklājas autora satīriķa
dzirksts. Tēlu veidojumā dažkārt pietrūkst psiholoģiskas motivācijas."

Rubule, Ilze. Ēriks Kanders. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003.

Nodarbes

Izglītība

Darbavieta

Bārta
Bārtas kultūras nama direktors

Liepāja
Liepājas Tirdzniecības pārvaldes ekspeditors

Bijis ceļa strādnieks, mežtehniķis.

1969
Laikraksts "Padomju Zeme"
Saldus
Literārais līdzstrādnieks

1971–1983
Liepāja
Pastnieks

1983
Latvijas Pasts
Nīgrande
Pastnieks

Dienests

Dzīvesvieta

1983
Nīgrande