Inese Aide

1 bilde

Dzimšanas laiks/vieta

22.04.1969
Ventspils

Personiska informācija


Profesionālā darbība

2021: 12. decembrī Latvijas Radio 1 raidījumā "Vietu lietas Latvijā" Inese Aide stāsta par Herberta Dorbes muzeju "Senču putekļi" Ventspilī. Var klausīties šeit

Pētījums

2007: Vētra liedagā: notikumi Ventspilī un apriņķī 1944./1945. gadā un to atspoguļojums kara un pēckara gadu literatūrā

Citātu galerija

Inese Aide par darbu Herberta Dorbes muzejā "Senču putekļi"

“Mani vienmēr ir interesējusi vēsture un literatūra. Strādājot “Senču putekļos”, esmu saistīta ar abām jomām, un tas mani ļoti priecē. Garlaikoties nav laika, jo Dorbiņš bija interesanta un daudzpusīga personība. Jo vairāk uzzinu par viņu, jo vairāk varu pastāstīt citiem.” 

Avots šeit

Izglītība

1976–1987
Jāņa Fabriciusa Ventspils 1. vidusskola
Kuldīgas iela 1, Ventspils

1987–1990
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Neklātienes studijas Filoloģijas fakultātes Bibliotēkzinātnes un bibliogrāfijas nodaļa, bibliogrāfe 

1990–1992
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
Neklātienes studijas Filoloģijas fakultātes Bibliotēkzinātnes un bibliogrāfijas nodaļa, bibliogrāfe 

1997–1999
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
Filoloģijas fakultātes maģistrantūra, iegūts filoloģijas maģistra grāds

Darbavieta

1987–2006
Laikraksts "Ventas Balss"
Ventspils
Ārštata autore

09.1987–1989
Ventspils muzejs
Jāņa iela 17, Ventspils
Jaunākā zinātniskā līdzstrādniece

1989
Herberta Dorbes memoriālais muzejs "Senču Putekļi"
Ērgļu iela 1, Ventspils
Muzeja vadītāja

2006–2008
Zlēku pamatskola
Zlēkas
Skolotāja