Daina Sedleniece

1 bilde
Lomas: tulkotāja

Daina Sedleniece (1931) – tulkotāja. Beigusi Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultāti (1955). Strādājusi laikrakstos “Rīgas Balss”, “Padomju Jaunatne”, žurnālos “Liesma” un “Veselība” (1956–1996). 70.–80. gados tulkojusi no spāņu valodas, galvenokārt – kubiešu rakstnieku (Dora Alonso, Onelio Horhe Kardoso, Visente Blasko Ibaņjess un citi) darbus.

Dzimšanas laiks/vieta

29.11.1931
Kalncempju pagasts
"Lauķos"

Personiska informācija

Dzimusi 1931. gada 29. novembrī Kalncempju pagasta "Lauķos" rentnieka ģimenē.

Profesionālā darbība

90. gados: periodikā publicējusi apcerējumus par spāņu un citu tautu māksliniekiem, plašāka apcere par gleznotāju Salvadoru Dalī "Palikšu viss – uz mūžīgiem laikiem!" žurnālā "Māksla" (1989–1990).

Tulkojumi no spāņu valodas
1976: Alonso, Dora. Neaizsargātā zeme. Rīga: Liesma.
1978: Kardoso, Onelio Horhe. Cikādes dziesma. Rīga: Liesma.
1981: Vudvords, Migels Kosīo. Cukura zeme. Rīga: Liesma.
1984: Lopess, Manuels Kofiņjo. Pēdēja sieviete un nākamā kauja. Rīga: Liesma.
1987: Ibaņjess, Visente Blasko. Viensēta. Rīga: Liesma.

Nodarbes

Izglītība

–1950
Rīgas 9. vidusskola
Rīga
Beigusi Rīgas 9. vidusskolu.

1950–1955
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Brīvības bulvāris 32, Rīga
studējisLVU Filoloģijas fakultātē

Darbavieta

1957–1962
Laikraksts "Rīgas Balss"
Rīga
Korespondente

1963–1970
Laikraksts "Padomju Jaunatne"
Rīga
Literārā redaktore

1970–1980
Žurnāls "Liesma"
Rīga
Literārā redaktore

1992–1996
Žurnāls "Veselība"
Rīga
Korespondente

Ceļojums

1977
Kuba