Dace Ūdre

1 bilde

Dace Ūdre (1952) – literatūrzinātniece. Izglītību ieguvusi Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļā. No 1971. līdz 1998. gadam regulāri publicējusi periodiskajā presē literatūrkritiskus rakstus. Īpaši pievērsusies rakstnieka Alberta Bela daiļrades pētniecībai – jau studiju gados disertāciju rakstījusi par tēmu "Cilvēks un laikmets Alberta Bela romānos”, sarakstījusi apceri par Alberta Bela romāniem "Nomods: cilvēks un laikmets Alberta Bela romānos" (Liesma) un kopā ar literatūrzinātnieci Daci Lūsi grāmatu "Alberts Bels" (Mansards). Strādājusi laikrakstā "Padomju Jaunatne" un žurnālā "Karogs". Bijusi docētāja Latvijas Universitātē, kur lasījusi lekciju kursus "Latviešu literatūrkritikas vēsture", "Latviešu romāns" un "Latviešu literatūras vēstures mikrokurss".

Dzimšanas laiks/vieta

28.07.1952
Rīga

Profesionālā darbība

1972: pirmā publikācija – recenzija "Ir vai nav vērts ticēt pasakām?" laikrakstā "Padomju Jaunatne".
1988: raksts "Romānu saraksts ar kritiskām piezīmēm – 1986" literatūras kritikas izdevumā "Kritikas gadagrāmata" Nr. 15 (Liesma).
1988: raksts "Domas par dižo formu likteņiem 1987. gadā" literatūras kritikas izdevumā "Kritikas gadagrāmata" Nr. 16 (Liesma).
1997: raksts "Mūslaiku latviešu romāna attīstības ceļi" krājumā "Jaunākā latviešu literatūra. 1996" (Zvaigzne ABC).


Zinātnieki pētījumi

1989: apcere par Alberta Bela romāniem "Nomods: cilvēks un laikmets Alberta Bela romānos" (Liesma).
2010: kopā ar literatūrzinātnieci Daci Lūsi grāmata "Alberts Bels" (Mansards).


Mācību līdzekļi

1994: mācību līdzeklis "Jānis Asars latviešu literatūrkritikas vēsturē" (Latvijas Universitāte).

Izglītība

–1970
Rīgas 6. vidusskola
Aleksandra Čaka iela 102, Rīga
Mācījusies Rīgas 6. vidusskolā.

–1976
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Rīga
Studējusi Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļā.

1976–1979
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Rīga
Studējusi Latvijas Valsts Universitātes Latviešu literatūras katedras klātienes aspirantūrā.

1991
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Rīga
Ieguvusi doktora grādu filoloģijā.

Darbavieta

1971
Laikraksts "Padomju Jaunatne"
Rīga
Strādājusi laikrakstā "Padomju Jaunatne".

1974–1979
Žurnāls "Karogs"
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Strādājusi žurnālā "Karogs".

1979
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Rīga
Bijusi redaktore Latvijas Valsts Universitātes Izdevniecības daļā.

1981–1997
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Rīga
Docētāja Latvijas Universitātē, kur lasījusi lekciju kursus "Latviešu literatūrkritikas vēsture", "Latviešu romāns" un "Latviešu literatūras vēstures mikrokurss".