Lidija Leikuma

51 bildes
Lomas: valodniece

Lidija Leikuma (1944) – letoniste, dialektoloģe, pedagoģe, Dr. philol. (1993). Pēta latviešu izloksnes un latviešu valodas vēstures, īpaši latgaliešu rakstības jautājumus. Pētījusi Latgales kultūras vēsturi, pētniecisko interešu lokā latgaliešu dzīve un valoda Sībirijā. Latvijas Universitātē pasniegusi akadēmiskos kursus latviešu dialektoloģijā, latgaliešu rakstu valodā, latviešu un krievu valodas salīdzināmā gramatikā un ieskatu latgaliešu rakstības vēsturē.

Dzimšanas laiks/vieta

14.12.1954
Izvalta
Dzimusi Mazajos Ģeņģeros.

Profesionālā darbība

1993: ieguvusi filoloģijas doktores grādu par disertāciju "Darbības vārds Krāslavas, Aulejas, Skaistas un Izvaltas izloksnē".

LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodniecības katedras profesore

Nodarbes

Izglītība

–1978
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Beigusi Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu.

1980–1983
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Studējusi aspirantūrā.

Darbavieta

1983–1990
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Latviešu valodas katedras asistente.

1990–1992
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
Latviešu valodas katedras vecākā pasniedzēja.

1992–1995
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
Baltu valodas katedras lektore.

1995–1999
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
Baltu valodas katedras docente.

1999 līdz šim
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
Asociētā profesore.

Apbalvojumi

Triju Zvaigžņu ordenis
Atbalvota ar Goda zīmi.
1997

Latgaliešu kultūras gada balva "Boņuks"
Mūža ieguldījums
2017