Rūta Karma

2 bildes
Lomas: tulkotāja

Rūta Karma (1958) – tulkotāja. Beigusi Latvijas Valsts Universitātes Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu (1983), papildinājusi zināšanas Tartu universitātē (1978–1979). Kopš 1978. gada publicējusi apceres, recenzijas un informāciju par igauņu literatūru (žurnālos "Karogs", "Avots", "Grāmata", "Jaunās Grāmatas") un tulkojusi virkni nozīmīgu mūsdienu igauņu rakstnieku prozas darbu, tostarp Vīvi Luikas, Mari Sātas, Matsa Trāta, Jāna Kaplinska, Lehtes Heinsalu un citu autoru darbus. 2018. gadā saņēmusi Kultūras ministrijas Atzinības rakstu; par Vīvi Luikas romāna "Ēnu teātris" tulkojumu saņēmusi arī Latvijas un Igaunijas Ārlietu ministriju Valodu balvu. 

Dzimšanas laiks/vieta

14.06.1958
Rīga

Personiska informācija

Dzimusi dialektoloģes, valodas vēsturnieces un pedagoģes Martas Rudzītes (1924–1996) un somugrista un tulkotāja Tenu Karmas (1924–2014) ģimenē.

Profesionālā darbība

PIRMĀ PUBLIKĀCIJA

1978: igauņu rakstnieka Antona Hansena Tammsāres pasakas "Ķēniņš un lakstīgala" tulkojums kopā ar Tenu Karmu laikrakstā "Literatūra un Māksla" (03.02.).

Periodikā publicējusi informāciju par igauņu literatūru, kā arī vairākas recenzijas. 

CITTAUTU AUTORU DARBU TULKOJUMI

Igauņu literatūras tulkojumi grāmatās

1982: Sāta, Mari. "Katastrofa. Ko iesākt ar māti?" (Roosipuupun gad; Mida teha emaga). Rīga: Liesma.
1987: Trāts, Matss. "Silpurene – zāles pret grūtsirdību" (Karukell, kurvameelsuse rohi). Rīga: Liesma.
1993: Kaplinskis, Jāns. "Kas ko ēd, kurš kuru apēd" (Kes mida sööb, kes keda sööb; kopā ar G. Godiņu). Rīga: Egmont Latvia.
2004: Heinsalu, Lehte. "Tu taču nebaidies no krupja?" (Ega sina ometi kärnkonna karda?; kopā ar Guntaru Godiņu). Rīga: RaKa.
2009: Sāta, Mari. "Burvība un gars" (Võlu ja vaim). Rīga: Lauku Avīze.
2013: Luika, Vīvi. "Es esmu grāmata" (Ma olen raamat). Rīga: Masards.
2017: Luika, Vīvi. "Ēnu teātris" (Varjuteater). Rīga: Mansards.
2020: Tete, Jāns. "Tilts" (Sild). Rīga: Latvijas Rakstnieku savienība.
2022: Kaplinskis, Jāns. "Ledus un Titāniks" (Jää ja Titanic). Rīga: Latvijas Rakstnieku savienība.

Igauņu literatūras tulkojumi periodikā

1986: Mari Sātas noveles "Elza Hermane" tulkojums laikrakstā "Literatūra un Māksla" (26.09.).
1987: Jāna Krosa stāsta "Diena, kas atveras acis" tulkojums žurnālā "Avots" (nr. 12).
1988: Arvo Valtona īsprozas "Par tautām pie mums un citur" tulkojums žurnālā "Avots"  (nr. 10).
1988: Vaino Vahinga miniatūras "Ar ko tu pavadīsi Jānu nakti?" tulkojums laikrakstā "Literatūra un Māksla" (24.06.).
1988: Jāna Kaplinska "Kas ko ēd" tulkojums žurnālā "Zīlīte" (nr. 5).
1988: īsprozas Jāna Kaplinska "Kad aprit loks" tulkojums laikrakstā "Literatūra un Māksla" (23.12.).
1990: Anti Līva stāsta "Aicinājums uz deju" tulkojums žurnālā "Avots" (nr. 2).
1990: Jāna Kaplinska īsprozas "Balts papīrs" tulkojums laikrakstā "Literatūra un Māksla" (29.12.).
1990: Jāna Kaplinska pārdomu un atmiņu "Bērnības rudens" tulkojums žurnālā "Grāmata" (nr. 12).
1990: Lēhtes Hainsalu stāsta "Tonelas putns" tulkojums žurnālā "Avots" (nr. 2).
1991: Jāna Kaplinska eseju "Sadursme ar īstenību" un "Ticība un neticība" tulkojums žurnālā "Karogs" (nr. 1/2).
1992: Arvo Valtona miniatūras "Ūdens smarža" tulkojums žurnālā "Atpūta" (nr. 17).
1992: Arvo Vallikivi nostāsta "Polārzvaigznes ēnā" tulkojums laikrakstā "Literatūra un Māksla" (21.08.).
1992: Vīvi Luikas esejas "Sirds laiks" tulkojums laikrakstā "Literatūra un Māksla" (21.08.).
1993: Mari Sātas stāsta "ES" tulkojums žurnālā "Kurmītis".
1994: Astas Peldmē stāsta "Gaismas vēstneši" tulkojums laikrakstā "Literatūra un Māksla" (18.02.).
1995: Astas Peldmē miniatūras "Cīruļdziesma" tulkojums laikrakstā "Labrīt" (01.04.).
1995: Vīvi Luikas romāna "Vēstures skaistums" fragmenta tulkojums laikrakstā "Labrīt" (20.05.).
1995: Vīvi Luikas esejas "Sirds laiks" tulkojums žurnālā "Grāmatu Apskats" (nr. 17).
1995: Lēhtes Heinsalu stāsta "Tās ziemas tēvs" tulkojums laikrakstā "Diena" (25.02., 11.03.).
1996: Maimu Berga stāsta "Baltic Dreams" tulkojums kopā ar Maimu Grīnbergu žurnālā "Karogs" (nr. 9).
1997: Tomasa Paula "Lūgšanas no tumsas" tulkojums "Rīgas Luteras draudzes ziņās" (nr. 36).
1997: Lehtes Hainsalu stāsta "Suņa kaklasiksna" tulkojums žurnālā "Līvli" (nr. 4).
1997: Lehtes Hainsalu stāsta "Pensionārs Hirmu" tulkojums žurnālā "Līvli" (nr. 6/7).
1998: Lehtes Hainsalu stāsta "Vārnas draudzība" tulkojums žurnālā "Līvli" (nr. 1).
1998: Lehtes Hainsalu stāsta "Rīzika slimība" tulkojums žurnālā "Līvli" (nr. 2).
1999: Ēvas Pārkas stāsta "Pēcpusdienas pelde" tulkojums žurnālā "Līvli" (nr. 1).
1999: Jāna Krūsvalla tēlojuma "Pārbrauktuve" tulkojums žurnālā "Līvli" (nr. 3).
2000: Maimu Bergas romāna "Viņi" tulkojuma fragments "Rīgas Lutera draudzes ziņās" (nr. 4).
2002: Mari Sātas atmiņu "Kā mātesmātes mežā apmaldījās" tulkojums žurnālā "Līvli" (nr. 2).
2003: Mati Sāras "Burvība un gars" 1. grāmatas fragmentu tulkojums žurnālā "Luna" (nr. 11).
2004: Lehtes Hainsalu "Tu taču nebaidies no krupja?" stāstu "Suņa kaklasiksna" un ""Pensionārs Hirmu" tulkojumi laikrakstā "Latvijas Avīze" (06.02.).
2004: Mati Sāras "Burvība un gars" fragmentu tulkojums laikrakstā "Latvijas Avīze" (14.05.).
2004: Mari Sātas "Burvība un gars" fragmenta tulkojums laikrakstā "Forums" (nr. 32).
2005: Enes Mihkelsones stāsta "Sodomīts" tulkojums žurnālā "Karogs" (nr. 5).
2005: Jāna Krosa stāsta "Kņazs" tulkojums žurnālā "Karogs" (nr. 5).
2005: Tenu Ennepalu esejas "Tinte" tulkojums žurnālā "Karogs" (nr. 5).
2005: Mehisa Meinsāra stāsta "Taureņvīrs" tulkojums laikrakstā "Diena" (04.06.).
2011: Jāka Jeerīta stāsta "Garo liedagu baltās smiltis" tulkojums žurnālā "Latvju Teksti" (nr. 4).

Lietuviešu literatūras tulkojumi periodikā

1988: Jona Biļūnas stāsta "Trāpīju" tulkojums žurnālā "Zīlīte" (nr. 3).

Saiknes

Tenu Karma - Tēvs

Nodarbes

Izglītība

–1983
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa.

–1976
Rīgas 50. vidusskola
Krišjāņa Barona iela 97a, Rīga

1978–1979
Tartu universitāte
Ülikooli 18, Tartu
Papildinājusi zināšanas.

Darbavieta

1983
Rīga
Latvijas Universitātes Zinātniskā bibliotēka

Dalība organizācijās

1994
Latvijas Rakstnieku savienība
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga

Apbalvojumi

Igaunijas Māras Zemes Krusta ordenis
Ordenis piešķirts par Igaunijas literatūras popularizēšanu.
V šķira
2012

Kultūras ministrijas Atzinības raksts
2018

Latvijas un Igaunijas Ārlietu ministriju Valodu balva
Balva piešķirta par igauņu rakstnieces Vīvi Luikas romāna "Ēnu teātris" (“Varjuteater”) tulkojumu.
2018

Latvijas Literatūras gada balva
Par Jāna Kaplinska darba "Ledus un Titāniks" tulkojumu
Labākais tulkojums
Nominants
2023