Tartu universitāte

Nosaukumu maiņas

1635–1656 Gustava akadēmija (Academia Gustaviana)

Vēl līdz 1665. gadam tā darbojusies Zviedru Igaunijas galvaspilsētā Rēvelē (Tallinā).

1690–1710 Gustava-Kārļa akadēmija (Academia Gustavo-Carolina)

1802. gadā Universitāte tika atjaunota pēc Krievijas imperatora Aleksandra I rīkojuma kā Ķeizariskā Universitāte Tērbatā (Kaiserliche Universität zu Dorpat).

1919–padomju okupācijai Tartu universitāte.

Padomju okupācijas gados Tartu Valsts Universitāte.

Atjaunotajā Igaunijas Republikā Tartu Universitāte.