Ansis Karps

2 bildes

16.01.1892 – 24.06.1970

Ansis Karps (1892–1970) – žurnālists, mediķis, redaktors, publicists, mūziķis un producents. Bijis Baltijas Skolotāju semināra orķestra trompetists, šajā laikā mācījies arī spēlēt klavieres un vijoli. Pēc studiju beigšanas Latvijas Universitātē apguvis arī klavieru klases kursu Latvijas Konservatorijā pie A. Dauguļa. 1959. gadā publicējis sievas piemiņai veltītu grāmatu "Adele Pulciņa-Karpa: Latvijas Nacionālās operas soliste, 1902–1957: dzīvē, sapņos un draugu atmiņās". Daudziem latviešu dziedātājiem palīdzējis rīkot koncertturnejas. Bijis viens no aktīvākajiem trimdas latviešu publicistiem. No 1958. gada organizējis rakstu krājuma "Akadēmiskā Dzīve" izdošanu, bijis arī tā atbildīgais redaktors. Kā žurnāla "Treji vārti" redakcijas loceklis sekmējis baltiešu trimdinieku sadarbību.

Dzimšanas laiks/vieta

16.01.1892
Skrundas pagasts
Kaupiņu mājas

Miršanas laiks/vieta

24.06.1970
Milvoki

Personiska informācija

Ceturtais bērns Skrundas Kaupiņu māju saimnieka Krista un viņa sievas Annas ģimenē.
Pārstāvējis apkaimē plaši pazīstamu dzimtu: vecvectēvs Pēteris Karps bijis pirmais Skrundas pagasta vecākais, vectēvs Ernests un tēvs Krists bijuši pagasta tiesneši. 
1932: precējies ar dziedātāju Adeli Pulciņu-Karpu. Mājas muzicēšanas pasākumos bieži spēlējis pavadījumu pie klavierēm.

Profesionālā darbība

Ansis Karps savācis plašus materiālus par jaunatnes kustību dažādās pasaules malās, dzīvi sekojis latviešu sabiedriskajai dzīvei visos kontinentos.
Visai aktīva ir bijusi A. Karpa līdzdarbība trimdas periodiskos izdevumos. Viņš parādās kā viens no erudītākajiem publicistiem un žurnālistiem trimdā. Plašā korespondence ar tautiešiem, trimdas latviešu koloniju apmeklējumi un dziļā interese par sabiedriskajām problēmām bija izveidojuši Dr. Ansi Karpu par vienu no labākajiem latviešu trimdinieku izpratējiem un pazinējiem.

SASTĀDĪTĀS GRĀMATAS

1959: "Adele Pulciņa-Karpa" (Latvijas Nacionālās operas soliste, 1902–1957: dzīvē, sapņos un draugu atmiņās).
1961: "Akadēmiskā biedrība Atauga, 1909.–1959." (notikumi, atmiņas, dzīves gaitas, raksturojumi. Sakārtojuši: Ansis Karps, Kārlis V. Liepiņš, Jānis Pone).

Citātu galerija

PAR A. KARPA PROFESIONĀLO DARBĪBU

"Dr. Karps vienmēr bijis radoša darba un garīgas rosības pilns; guvis sekmes, kur vien pielicis savu roku, prātu un sirdi. Publicējis apceres par garīgās dzīves problēmām, ir redaktors rakstu krājumam Akadēmiskā dzīve, sarakstījis grāmatu Adele Pulciņa-Karpa. Grāmatu viņš veltījis bijībā, pateicībā un lēnprātībā savas visumīļās dzīvesbiedres piemiņai. Laulībā bija pavadīti 25 gadi, kad 1957. gadā pienāca lielā atvadīšanās, Adelei Pulciņai pārkāpjot Debesu slieksni.
Grūti, liekas, pat neiespējami būtu saskaitīt tos centrus un vietas, kur A. Karps noturējis priekšlasījumus par dažādiem dzīves jautājumiem un organizējis plašas sanāksmes dažādiem kultūras jautājumiem un ierosinājumiem. Viņš daudz pūlējies, lai pārveidotu mūsu seklo ikdienišķo dzīvi."

Evaldsons, Otto. Dr. Ansis Karps 75 savos mūža gados. Treji Vārti, 01.01.1967.

ANSIS KARPS KĀ PERSONĪBA

"Ar Dr. Anša Karpa nāvi no mūsu vidus ir aizgājis dinamisks ideālists, liels izdarītājs, karsts latviešu nacionālists un viens no mūsu visiecienītākajiem lektoriem, kam bija izcilas spējas sarežģītas problēmas elementārizēt un pasniegt visiem saprotamā veidā. Viņa vadības un darba sevišķi pietrūks Akadēmiskai Dzīvei, Akadēmisko Kopu Savienībai, draugiem, cienītājiem, bet it sevišķi tiem dzīves grūtību krustceļos nonākušiem, kas pie viņa, laipnā un gudrā dvēseļu pazinēja, griezās pēc padoma un mierinājuma, ko viņš nav liedzis ne pazīstamam, nedz arī pilnīgam svešniekam."

Liepiņš, K. V. Dr. Anša Karpa piemiņai. Akadēmiskā Dzīve, 01.09.1971.

Izglītība

1907–1911
Baltijas skolotāju seminārs
Liepājas iela 31, Kuldīga
Visu mācību laiku ir labākais skolēns savā klasē.Ieguvis pamatskolas skolotāja tiesības.

1907
Skrundas pagasta (draudzes) skola
Skrunda

1913–1918
Tartu universitāte
Ülikooli 18, Tartu
Studē vispirms Juridiskajā, tad Dabas zinātņu, visbeidzot, Medicīnas fakultātē. Mācības spiests pārtraukt kara apstākļu dēļ.

1913
Jelgavas ģimnāzija
Akadēmijas iela 10, Jelgava
Eksterni nokārto beigu eksāmenus

1921–1923
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Studē psihiatriju

1923
Latvijas Konservatorija
Krišjāņa Barona iela 1, Rīga
Apguvis klavieru klases kursu pie Arvīda Dauguļa.

Darbavieta

1911–1913
Madlienas draudzes skola
Madliena
Pasniedz arī privātstundas.

1922–1923
Latvijas Universitāte
Rīga
Prof. H. Buduļa subasistents

1924–1927
Latvijas Universitāte
Rīga
Prof. H. Buduļa asistents

1927–1942
Rīgas pilsētas Sarkankalna slimnīca
Rīga
Nodaļas vadītājs. Paralēli uztur privātpraksi.

1950–1966
Misūri
Misūri sinodes bērnu slimnīcā VotertaunāIzpilddirektors

1958–1970
Žurnāls "Akadēmiskā Dzīve"
Rīga
Atbildīgais redaktors

1967–1970
Žurnāls "Treji Vārti" (1967–2011)
Īstlansinga, Mičigana, ASV
Redakcijas loceklis

Dalība organizācijās

1915
Studentu biedrība "Atauga"
Tartu
Biedrības sekretārs, vēlāk – priekšsēdētājs.

Dienests

Emigrē

1944
Vācija
Devies bēgļu gaitās

1950
Amerikas Savienotās Valstis

Apglabāts

1970
Milvoki
Viskonsinas Memoriālā parka (Wisconsin Memorial Park) kapi.

Apbalvojumi