Ķempju Kārlis

3 bildes

Ķempju Kārlis (īstajā vārdā Karls Pajusalu (Karl Pajusalu), 1963) – valodnieks, pedagogs, dzejnieks. Studējis igauņu valodu un literatūru, kopš 2000. gada – igauņu valodas vēstures un dialektoloģijas profesors. Interesējas par lībiešiem un Latvijā dzīvojušajiem somugriem, regulāri piedalās lībiešu pasākumos un popularizē lībiešu valodu un kultūru dažādās valstīs, vadījis zinātnisku projektu lībiešu valodas kopējās gramatikas izstrādei. 2009. gadā kopā ar Eberhardu Vinkleru (Eberhard Winkler) sastādījis Salacas lībiešu valodas vārdnīcu. Autors vai līdzautors trim grāmatām Salacas lībiešu valodā – "Salats joug kolm aģa"(Salacas upes trīs krasti, 2013), "Toini Sina" (Cita tu, 2013), "Ēzkyrdiz vīzd" (Tuvības veidi, 2023), kā arī līdzautors izdevumam "Trilium" (2018, grāmata saņēmusi Latvijas Literatūras gada balvas speciālbalvu 2019. gadā). Dzejai raksturīga filozofiski apcerīga noskaņa, kā arī uzsvars uz senu un jaunu vārdu fonētiku. Uzskatāms par vienīgo dzejnieku, kurš raksta par zudušu uzskatītajā Salacas lībiešu valodā.

Dzimšanas laiks/vieta

20.06.1963
Pērnava

Profesionālā darbība

Dzeja

2013: trilingvāls (lībiešu, latviešu, igauņu) krājums "Salats joug kolm aģa" ("Salacas upes trīs krasti", Lībiešu draugu biedrība).
2013: bilingvāls (lībiešu, igauņu) krājums "Toini sina" ("Cits tu", Eesti Keele Sihtasutus).
2018: bilingvāls (lībiešu, angļu) krājums "Trillium" kopā ar Valtu Ernštreitu un Baibu Dambergu (izdevējs Līvõ Kultūr sidām).
2023: trilingvāls (lībiešu, latviešu, igauņu) krājums "Läheduse viisid" ("Tuvības veidi", Starptautiskā Lībiešu draugu biedrība).

Akadēmiskā darbība

2011: ievēlēts par Igaunijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķi.
2015: ievēlēts par Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju locekli.
2016: gadā piešķirts Latvijas Universitātes Goda doktora nosaukums.

Pagodinājumi

1997: Estonian National Science Prize (Igaunijas Valsts balva zinātnē)
2001: izdevuma "Keel ja Kirjandus" gada balva
2014: Līvu Kultūras centra balva (pasniegta Rīgā)

Citātu galerija

Par dzejas krājumu "Salacas upes trīs krasti" (2013, Lībiešu draugu biedrība)

"Nav ne etnogrāfiska dekoratīvisma, ne vēsturiska patosa, ne akadēmiskas garlaicības, ir tīra dzeja pati par sevi. Ne ar ko nesamocīta, tikai tāda kā noslēpumaina, kā jau viņsauli izstaigājusi, bet mūsu laikam un mūsdienīgai lirikai piederīga – un tieši tas jau pārsteidz, ka atrodas vārdi gan mūsdienīgām izjūtām, gan abstrakcijām. Vārdu nav daudz – es ar to domāju ne tikai autora izvēlētos, bet visu Salacas lībiešu valodas vārdu krājumu. Bet apbrīnojami daudz ar tiem var izdarīt."

Zandere, Inese. Ķempi Kārl. "Salacas upes trīs krasti”. Rīgas Laiks. 2013. Skatīts: 2019. gada 9. aprīlī.

Dzimtais vārds

Karls Pajusalu

Papildu vārdi

Ķempi Kārl

Izglītība

1981–1986
Tartu universitāte
Ülikooli 18, Tartu
Tartu Universitātē studējis igauņu valodu un literatūru

1987–1990
Igaunijas Zinātņu akadēmija
Mācījies Igaunijas Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūta aspirantūrā somugru valodas.

1993–1997
Turku Universitāte
Turun yliopisto, Turku
Turku Universitātē (Somijā) studējis doktorantūrā somugru valodas, ieguvis doktora grādu ar pētījumu par lingvistiskajiem kontaktiem un darbības vārdu variācijām Dienvidigaunijas Karksi izloksnē.

Darbavieta

1992–1996
Turku Universitāte
Turun yliopisto, Turku
Bijis igauņu valodas lektors.

2000
Tartu universitāte
Ülikooli 18, Tartu
Profesors.

Dalība organizācijās

Apbalvojumi

Igaunijas Baltās Zvaigznes ordenis
III šķira
2015

Latvijas Literatūras gada balva
Speciālbalva piešķirta par bilingvālo dzejas krājumu "Trilium / Trillium" lībiešu un angļu valodā (autori lībiešu dzejnieki Baiba Damberga, Valts Ernštreits un Ķempju Kārlis, atdzejojumu angļu valodā radījuši Uldis Balodis un Raians van Vinkls). Krājums t
Speciālbalva par īpašu veikumu literatūrā
2019