Toms Ķencis

30 bildes

Dzimšanas laiks/vieta

08.11.1980
Rīga

Profesionālā darbība

Vairāku literatūrai un mākslai veltītu publikāciju autors.

2003: pirmā publikācija – raksts "Noise" žurnālā Māksla+, 2003 (Nr. 6)

Dalība organizācijās
ISFN, ASEN, Progresīvie, LIZDA


Apbalvojumi
21. gs. sākums: Dramaturgu ģildes rīkotajā nacionālo lugu konkursā balva viencēlienu kategorijā par lugu "Revolucionārs" (autors)
2016: "Lielais Kristaps" filmai "Kurši", scenārija autors

Izglītība

1998–2004
Latvijas Universitāte
Maģistra grāds filozofijā

2007–2012
Tartu universitāte
Igauņu un salīdzinošās folkloristikas katedrā aizstāvējis doktora disertāciju "Latviešu mitoloģijas kā zinātņu nozares vēsture".