Toms Ķencis

30 pictures

Birth time/place

08.11.1980
Rīga

Professional activity

Vairāku literatūrai un mākslai veltītu publikāciju autors.

2003: pirmā publikācija – raksts "Noise" žurnālā Māksla+, 2003 (Nr. 6)Dalība organizācijāsISFN, ASEN, Progresīvie, LIZDA
Apbalvojumi21. gs. sākums: Dramaturgu ģildes rīkotajā nacionālo lugu konkursā balva viencēlienu kategorijā par lugu "Revolucionārs" (autors)
2016: "Lielais Kristaps" filmai "Kurši", scenārija autors

Education

1998–2004
University of Latvia
Maģistra grāds filozofijā

2007–2012
University of Tartu
Igauņu un salīdzinošās folkloristikas katedrā aizstāvējis doktora disertāciju "Latviešu mitoloģijas kā zinātņu nozares vēsture".