Tamāra Fomina

1 bilde

16.02.1916 – 08.11.1995

Tamāra Fomina (1916–1995) – filoloģe, klasisko valodu un antīkās literatūras speciāliste. Beigusi Tomskas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Klasisko valodu nodaļu (1944). Strādājusi pedagoģisko darbu Rīgas skolotāju institūtā (1946–1947), Latvijas Valsts pedagoģiskajā institūtā (1947–1958). Latvijas Valsts universitātē (1958–1992) docējusi latīņu valodas, sengrieķu un Senās Romas literatūras kursus. Bijusi Klasiskās filoloģijas katedras vadītāja (1964–1989). Vairāku mācību grāmatu autore un antoloģiju sastādītāja.

Dzimšanas laiks/vieta

16.02.1916

Miršanas laiks/vieta

08.11.1995
Maskava

Personiska informācija

1916. gada 16. februārī: dzimusi grāmatveža un mājsaimniece ģimenē.

Profesionālā darbība

1958: Maskavas Valsts universitātē aizstāvējusi disertāciju "Cicerona filozofiskā terminoloģija", pamatojoties uz Cicerona darbu "De finibus bonorum et malorum" ("Par labā un ļaunā robežām"), un ieguvusi filoloģijas zinātņu kandidāta grādu.

Mācību grāmatu un mācību līdzekļu autore
1963: Sengrieķu literatūra
1965: Dante – pēdējais viduslaiku un pirmais jauno laiku dzejnieks
1968: Antīkās literatūras vēsture (kopā ar Liju Čerfasu)
1974: Latīņu valoda (kopā ar Liju Čerfasu un Pāvilu Zicānu)
1977: Antīkās pasaules autori
1986: M. T. Cicerona dzīve un daiļrade

Sastādītāja un priekšvārdu autore
1990: Sengrieķu literatūras antoloģija
1994: Senās Romas literatūras antoloģija (kopā ar Ināru Ķemeri, Vitu Paparinsku, Ilzi Rūmnieci, Māri Stradu, Viju Vilcāni)

Dzimtais vārds

Kalniņa

Izglītība

–1934
Daugavpils Valsts vidusskola
Daugavpils

1934–1940
Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultāte
Rīga
Studijas nav pabeigusi

1944
Tomskas Valsts universitāte
Tomska
Beigusi Filoloģijas fakultātes Klasiskās filoloģijas nodaļu.

Dalība organizācijās

Darbavieta

1940–1941
Latvijas Valsts arhīvs
Rīga
Tehniskā darbiniece

1941–1942
Novosibirska
Novosibirskas apgabala Itakas ciema skolā skolotāja

1942–1944
Tomskas Valsts universitāte
Tomska
Vecākā laborante

1945–1945
Rīgas Skolotāju institūts
Aristīda Briāna iela 1, Rīga
Mācību daļas vadītāja

1947–1958
Latvijas PSR Valsts Pedagoģiskais institūts
Rīga
Dekāne

1958–1964
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Rīga
Vēstures un filoloģijas fakultāte, docētāja

1964–1989
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Rīga
Filoloģijas fakultāte, Klasiskās filoloģijas katedras vadītāja

1990–1990
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4, Rīga
Klasisko valodu docētāja

Emigrē

1941–1944
Krievija

Apglabāts

03.02.1996
Lāčupes kapi