Ingrīda Vāverniece

Ingrīda Vāverniece (1949) - literatūrkritiķe. Ražīgākais periods literatūrkritikā saistāms ar 20. gadsimta 80. un 90. gadiem. Publicējusi recenzijas, literatūrkritiskus un problēmrakstus par prozu, dzeju, bērnu literatūru, kultūras sakariem un grāmatizdošanas jautājumiem. Publikācijām raksturīgs analītiski publicistisks rakstības stils. Bijusi laikraksta "Literatūra un Māksla" literatūrkritikas nodaļas vadītāja, izdevniecības "Svētdienas Rīts" un apgāda "Daugava" vadītāja. Saņēmusi Latvijas Rakstnieku savienības balvu par labāko debiju literatūras kritikas jomā.

Dzimšanas laiks/vieta

02.03.1949
Rīga

Personiska informācija

Dzimusi strādnieku ģimenē.

Profesionālā darbība

1978: pirmā publikācija – recenzija "Variācijas par vienu tēlu" par Roberta Akmens stāstu krājumu "Viņi peldēja lieliski" laikrakstā "Literatūra un Māksla".

Ingrīda Vāverniece publicējusi recenzijas, literatūrkritiskus un problēmrakstus par prozu, dzeju, bērnu literatūru, kultūras sakariem un grāmatizdošanas jautājumiem laikrakstos "Cīņa", "Literatūra un Māksla", "Padomju Jaunatne", "Skolotāju Avīze", žurnālos "Karogs", "Draugs", "Даугава", biļetenē "Jaunās Grāmatas". Ingrīdai Vāverniecei raksturīgs analītiski publicistisks rakstības stils.

PAGODINĀJUMI

Latvijas Rakstnieku savienības balva par labāko debiju literatūras kritikas jomā.

Dzimtais vārds

Backāne

Izglītība

–1966
Rīgas 24. vidusskola
Tallinas iela 57, Rīga

–1975
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Filoloģijas fakultāte

Darbavieta

1967–1973
Rīga
Strādājusi apavu rūpniecībā par grāmatvedi

1973–1975
Rīga
Padomju saimniecībā "Rīga" galvenā grāmatveža vietniece

1980–1981
Izdevniecība "Avots"
Puškina iela 1a, Rīga
Jaunākā redaktore

1985–1988
Laikraksts "Literatūra un Māksla" (1945–1994)
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Literatūrkritikas nodaļas vadītāja

1988–1991
Biļetens "Jaunās Grāmatas" (1958–1989)
Rīga
Žurnāla vecākā redaktore (no 1990. gada žurnāls "Grāmata")

1991–1993
Žurnāls "Grāmata"
Rīga
Galvenā redaktore

1993–2001
Izdevniecība "Svētdienas rīts"
Rīga
Izdevniecības vadītāja

2001
Apgāds "Daugava"
Rīga
Direktore

Dalība organizācijās

1985–1990
Latvijas PSR Žurnālistu savienība
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 4, Rīga
Biedre

1987
Starptautiskās žurnālistu savienības biedre

1990
Latvijas Žurnālistu savienība
Krišjāņa Valdemāra iela 118, Rīga
Biedre