Guna Eglīte

1 bilde

21.08.1943 – 30.11.2008

Guna Eglīte (1943–2008) – letoniste, leksikoloģe, leksikogrāfe un tulkotāja. Akadēmisko izglītību ieguvusi Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātes latviešu valodas un literatūras nodaļā. Strādājusi par bibliotekāri Rīgas Politehniskajā institūtā, par korektori izdevniecībā "Zvaigzne" un Galvenajā enciklopēdiju redakcijā, bijusi Japāņu valodas un kultūras skolas pasniedzēja. Piedalījusies Latviešu literārās valodas vārdnīcas sagatavošanā (5.–7. sējums; Zinātne, 1984–1989). Publicējusi darbus latviešu valodas leksikoloģijā un leksikogrāfijā. 1988. gadā aizstāvējusi filoloģijas zinātņu kandidāta disertāciju "Raiņa dzejas vārdu krājuma leksikogrāfiskā analīze". Tulkojusi no japāņu valodas un analizējusi japāņu īpašvārdu atveides jautājumus. No japāņu valodas atdzejojusi un sastādījusi vairākus haiku dzejoļu krājumus un izlases, tulkojusi japāņu tautas pasakas, no angļu valodas tulkojusi Ursulas Mārkemas psiholoģisko padomu grāmatu "Kā tikt galā ar stresu" (Jumava, 1997). Publicējusi arī atsevišķus rakstus par budisma, indiešu un japāņu literatūru, kultūru un mitoloģiju.

Dzimšanas laiks/vieta

21.08.1943
Rīga
Dzimusi strādnieku ģimenē.

Miršanas laiks/vieta

30.11.2008
Rīga

Profesionālā darbība

1982: pirmā publikācija – Josas Busona un Kobajasi Isas haiku tulkojumi žurnālā "Liesma".

Tulkojumi no japāņu valodas

1986: haiku krājums "Zāles ēna, spāres ēna" (Liesma).
1994: kopā ar Ingūnu Beķeri japāņu tautas pasakas "Burvju kimono" (Sprīdītis).
1995: haiku izlase bērniem "Ūdenī mēness, ūdenī zvaigznes" (Egmont Latvija).
1997: haiku krājums "Jāņtārpiņa gaisma" (Preses nams).
2004: haiku izlase "Zem ķiršu ziediem" (Jumava).
2006: haiku izlase "Ēna un gaisma" (Zvaigzne ABC).
2006: haiku izlase "Ar haiku dzejnieku kopā" (Jumava).

Tulkojumi no angļu valodas
1997: Ursulas Mārkemas psiholoģisko padomu grāmatu "Kā tikt galā ar stresu" (Jumava).

Dzimtais vārds

Heisele

Izglītība

–1961
Rīgas 4. vidusskola
Rīga
Mācījusies Rīgas 4. vidusskolā.

–1967
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Rīga
Beigusi Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātes latviešu valodas un literatūras nodaļu.

Darbavieta

1967–1978
Rīgas Politehniskais institūts
Kaļķu iela 1, Rīga
Rīgas Politehniskā institūra Zinātniskās bibliotēkas bibliotekāre.

1969–1970
Izdevniecība "Zvaigzne"
Rīga
Korektore izdevniecībā "Zvaigzne".

1978–1993
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Latvijas Zinātņu akadēmijas Latviešu valodas institūta zinātniskās vārdnīcu daļas zinātniskā līdzstrādniece.

Apglabāts

2008
Raiņa kapi