Anda Kubuliņa

1 bilde

Anda Kubuliņa (1942) – literatūrzinātniece. Periodikā publicējusi teorētiskas ievirzes rakstus par mūsdienu dzeju, par dzejas formas un tradīciju pārmantojamību un citiem literatūrzinātniskiem jautājumiem. Publikācijas apkopotas grāmatās "Kontūras" (Liesma, 1981) un "Ērkšķu kronis katram savs" (Liesma, 1987). Sarakstījusi monogrāfiju "Vizma Belševica" (Preses nams, 1997), rakstījusi gada pārskatus par latviešu dzeju krājumā "Latviešu literatūra", sastādījusi, sarakstījusi ievadu un komentārus rakstnieces Annas Dagdas "Rakstiem" (Nordik, 2001) un sastādījusi grāmatu "Ceļojuma pieteikumi Annas Dagdas pasaulē" (LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2016).

Dzimšanas laiks/vieta

14.08.1942
Kārsava
Dzimusi kalpotāju ģimenē.

Profesionālā darbība

1970: pirmā publikācija – raksts "Runātās dzejas ritma analīze" Latvijas Zinātņu akadēmijas žurnālā "Vēstis".

Rakstu krājumi

1981: raksti par dzeju "Kontūras" (Liesma).
1987: apcerējumi par dzeju "Ērkšķu kronis katram sav" (Liesma).

Monogrāfijas

1997: "Vizma Belševica" (Preses nams).

Sastādītie krājumi

2001: Annas Dagdas "Raksti" (Nordik).
2005: Ojāra Vācieša starptautiskā zinātniskā konferences rakstu krājums "Cilvēka brīvība. Cilvēka balss" (Pils).
2013: grāmata par Māri Čaklo un Egilu Plaudi "Ceļojums dzejnieku pasaulē" (LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts).
2016: "Ceļojuma pieteikumi Annas Dagdas pasaulē" (LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts).
2016: zinātnisku rakstu krājums "Griezīgo šķautņu romantiķis Jānis Rokpelnis" (LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts).
2021: kolektīvā monogrāfija "Edvarts Virza: ideologs, karavīrs, dzejnieks" (Zinātne).

Izglītība

–1962
Sabiles vidusskola
Sabile
Mācījusies Sabiles 1. vidusskolā.

–1970
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Rīga
Studējusi Latvijas Universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātē.

Darbavieta

1970–1972
Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs
Pils laukums 3, Rīga
Strādājusi par vecāko laboranti Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejā.

1972–1982
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Strādājusi Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūtā.

1982–1985
Mākslas darbinieku nama bibliotēka
Rīga
Strādājusi par bibliotekāri Mākslas darbinieku nama bibliotēkā.

1985–1987
Latvijas Valsts bibliotēka
Rīga
Vecākā redaktore Latvijas Valsts bibliotēkā.

1992
Latvijas Kultūras akadēmija
Ludzas iela 24, Rīga
Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēkas vadītāja.

1994–1995
Latvijas Kultūras akadēmija
Ludzas iela 24, Rīga
Latvijas Kultūras akadēmijā lasījusi lekciju kursu "Ievads kritikā un kritikas žanri".

1995–1997
Latvijas Universitāte
Rīga
Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē lasījusi kursu "Dzejas analīze".

Dalība organizācijās

1987
Latvijas Rakstnieku savienība
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Biedrs.

Apbalvojumi

Dzejas dienu balva
Balva piešķirta par kritisku rakstu krājumu "Kontūras".
Kritika
1982

Latvijas Literatūras gada balva
Par Edvarta Virzas "Rakstu" 2. sējumu
Labākais darbs literatūrvēsturē un literatūrzinātnē
Nominants
2010