Anda Kubuliņa

1 picture

Anda Kubuliņa (1942) – literatūrzinātniece. Periodikā publicējusi teorētiskas ievirzes rakstus par mūsdienu dzeju, par dzejas formas un tradīciju pārmantojamību un citiem literatūrzinātniskiem jautājumiem. Publikācijas apkopotas grāmatās "Kontūras" (Liesma, 1981) un "Ērkšķu kronis katram savs" (Liesma, 1987). Sarakstījusi monogrāfiju "Vizma Belševica" (Preses nams, 1997), rakstījusi gada pārskatus par latviešu dzeju krājumā "Latviešu literatūra", sastādījusi, sarakstījusi ievadu un komentārus rakstnieces Annas Dagdas "Rakstiem" (Nordik, 2001) un sastādījusi grāmatu "Ceļojuma pieteikumi Annas Dagdas pasaulē" (LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2016).

Birth time/place

14.08.1942
Kārsava
Dzimusi kalpotāju ģimenē.

Professional activity

1970: pirmā publikācija – raksts "Runātās dzejas ritma analīze" Latvijas Zinātņu akadēmijas žurnālā "Vēstis".

Rakstu krājumi
1981: raksti par dzeju "Kontūras" (Liesma).
1987: apcerējumi par dzeju "Ērkšķu kronis katram sav" (Liesma).

Monogrāfijas1997: "Vizma Belševica" (Preses nams).

Sastādītie krājumi
2001: Annas Dagdas "Raksti" (Nordik).
2005: Ojāra Vācieša starptautiskā zinātniskā konferences rakstu krājums "Cilvēka brīvība. Cilvēka balss" (Pils).
2013: grāmata par Māri Čaklo un Egilu Plaudi "Ceļojums dzejnieku pasaulē" (LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts).
2016: "Ceļojuma pieteikumi Annas Dagdas pasaulē" (LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts).
2016: zinātnisku rakstu krājums "Griezīgo šķautņu romantiķis Jānis Rokpelnis" (LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts).
2021: kolektīvā monogrāfija "Edvarts Virza: ideologs, karavīrs, dzejnieks" (Zinātne).

Education

–1962
Sabile Secondary School
Sabile
Mācījusies Sabiles 1. vidusskolā.

–1970
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Rīga
Studējusi Latvijas Universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātē.

Working place

1970–1972
Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs
Pils laukums 3, Rīga
Strādājusi par vecāko laboranti Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejā.

1972–1982
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Strādājusi Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūtā.

1982–1985
Mākslas darbinieku nama bibliotēka
Rīga
Strādājusi par bibliotekāri Mākslas darbinieku nama bibliotēkā.

1985–1987
Latvijas Valsts bibliotēka
Rīga
Vecākā redaktore Latvijas Valsts bibliotēkā.

1992
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēkas vadītāja.

1994–1995
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Latvijas Kultūras akadēmijā lasījusi lekciju kursu "Ievads kritikā un kritikas žanri".

1995–1997
University of Latvia
Rīga
Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē lasījusi kursu "Dzejas analīze".

Participation in organisations

1987
Latvian Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Biedrs.

Awards

Dzejas dienu balva
Balva piešķirta par kritisku rakstu krājumu "Kontūras".
Kritika
1982