Gunta Micāne

1 bilde

07.02.1938 – 07.08.2014

Gunta Micāne (1938–2014) – skolotāja, filoloģe un dzejniece. Vairāk nekā 40 gadus strādājusi par literatūras un citu priekšmetu skolotāju Jelgavas sanatorijas internātskolā, Jelgavas mūzikas skolā un Rīgas Juglas vidusskolā. Prozas un dzejas grāmatu autore, vairāku lugu autore. 2013. gadā iznāca viņas pēdējā grāmata "Prieka pilna sirds", dzejoļi mazākumtautību bērniem, kuri mācās latviešu valodu. Apbalvota ar Jelgavas pilsētas augstāko apbalvojumu – Goda zīmi (2003).

Dzimšanas laiks/vieta

07.02.1938
Pogu lauku ceļš 5, Jelgava
Dzimusi, mātei ciemojoties pie saviem vecākiem Jelgavā, Pogu lauku ceļā 5. 

Miršanas laiks/vieta

07.08.2014

Personiska informācija

Guntas Micānes vecāki – Jānis Elmārs Plīkšs un Elza Kārkliņa. Abu laulība noslēgta 1933. gada 17. jūnijā.

Savam vectēvam, zemniekam Jēkabam Plīkšs (1874–1966) veltījusi grāmatu "Še, kur līgo priežu meži" (1998).

Vīrs Jānis Micāns – agronoms un mūziķis.

Meitas – māksliniece Sandra Strēle (1961) un režisore, dramaturģe un dzejniece Dace Micāne-Zālīte (1964).

Profesionālā darbība

LITERĀRĀ DARBĪBA
Ap 100 publikāciju Latvijas presē, kā arī Kanādā iznākošajā izdevumā “Montreālas Ziņotājs” un ASV latviešu laikrakstā ”Laiks” (Times).

Dzejoļi publicēti arī literārajos almanahos "Skaņa pār Lielupi" (2007), "Zemgales vācelīte" (2008-2011) u. c. 

Dzeja
1995
: dzejoļu krājums "Grēksūdze vējam" (Rīga, autorizdevums)
1999: dzejoļu krājums “Piecpadsmit dziesmas Rīgai" (Rīga, autorizdevums)
2000: dzejoļu krājums “Zilais gredzens" (Rīga, autorizdevums)
2003: dzejoļu krājums "Vēlreiz" (bez izdošanas vietas, autorizdevums)
2006: dzejoļu krājums "Uguns sniegā" (Rīga, autorizdevums)
2012: dzejoļu krājums "Gājputnu laiks" (Mārupe, bez izdevēja norādes)

Dzeja bērniem
2001: dzeja bērniem "Saules mājas – Tērvete" (Rīga, izdevniecība "Signe")
2009: dzeja bērniem "Mazo tauriņu spēles" (Rīga, apgāds "Zvaigzne ABC")
2012: krāsojamo dzejoļu grāmatiņa "Prieka pilna sirds" (Mārupe, "Drukātava")

Proza
1998: “Še, kur līgo priežu meži" (bez izdošanas vietas, autorizdevums)
2011: "Projekts Lielās blēņas" (Mārupe, "Drukātava")

Dramaturģija
1994: luga “Slēptā kamera" (3 cēlienos) veltīta Juglas ģimnāzijai un iestudēta tur 1994. gadā. 
2000: luga ”Klēts" (3 cēlienos) veltīta Kārķu pagastam un iestudēta 2000. gada vasarā.
2011: lugu sērija "Lauku kvintets" (konvolūtā iekļautas lugas "Nellijas Jāņi", "Meiteņu ballīte", "Skaista mana brāļa sēta", "Klēts", "Rija" (Mārupe, "Drukātava")
2014: lugas skolām "Pļavas tango"

Metodiskie materiāli
1978: "Latvijas PSR Tautas dzejnieks Jānis Sudrabkalns un mūzika"

Nozīmīgi publiskie pasākumi
1995. gadā pēc Daugavas Vanagu aicinājuma ar dzeju un referātu ‘’Vajātais vārds’’ piedalījusies Kanādas latviešu rakstnieku saietā.
1996. gada ziemā ASV tikšanās ar latviešu sabiedrību un dzejas vakari Bostonā, Vašingtonā.

Saiknes

Dace Micāne-Zālīte - Meita
Inga Ābele - Skolniece

Izglītība

Kārķu 6-klašu pamatskola
Ausmas
Mācījusies Kārķu pamatskolā (Valkas rajons).

–1961
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Raiņa bulvāris 19, Rīga
1961. gadā absolvējusi LVU Filoloģijas fakultāti.

1948–1952
Jelgavas 2. vidusskola
Mātera iela 44, Jelgava
No 1948. līdz 1952. gadam mācījusies Jelgavas 2. (sieviešu) vidusskolā.

1952–1956
Jelgavas pedagoģiskā skola
Jelgava
No 1952. līdz 1956. gadam mācījusies Jelgavas Pedagoģiskajā skolā.

Darbavieta

16.08.1961–1971
Jelgavas sanatorijas internātskola
Institūta iela 4, Jelgava
1961. gada 16. augustā sākusi strādāt par literatūras skolotāju Jelgavas sanatorijas internātskolā. 1971. gadā atbrīvota no darba, pamatojot to ar nacionālistisku uzskatu paušanu skolotāju kolektīvā.

1971–1982
Jelgavas mūzikas skola
Lapskalna iela 2, Jelgava
No 1971. līdz 1982. gadam strādāja Jelgavas mūzikas vidusskolā, mācot latviešu valodu, pedagoģiju, psiholoģiju, estētiku, mākslas vēsturi.

1984–1993
Rīgas Juglas vidusskola
Kvēles iela 64, Rīga
Strādājusi par skolotāju Juglas 39. vidusskolā līdz aiziešanai pensijā 1993. gadā. 

1993
No 1993. gada rudens strādāja Jelgavas bērnu un jauniešu centrā "Junda", mācot latviešu valodu.

Apglabāts

12.08.2014
Baložu kapi
Izvadīta 12. augustā plkst. 12 Jelgavā no Baložu kapu kapličas.

Apbalvojumi

Jelgavas pilsētas "Goda zīme"
Jelgavas pilsētas "Goda zīme" Guntai Micānei pasniegta 2003. gada 30. maijā.
2003