Dace Bula

11 bildes

Dzimšanas laiks/vieta

18.04.1960
Apriķi

Personiska informācija

Dzimusi 1960. gada 18. aprīlī Liepājas rajona Apriķu ciemā. Folkloras pētniece, filoloģijas doktore (1998).

IZGLĪTĪBA
1978. gadā beigusi Rīgas 6.vidusskolu un LVU Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu 1984. gadā.

DARBA GAITAS
Kopš 1984. gada ZA Valodas un literatūras institūta (tagad LU LFMI) zinātniskā līdzstrādniece. Latviešu folkloras krātuves vadītāja kopš 2000. gada. Filoloģijas doktora grādu ieguvusi par darbu "Dziedātājtauta. Tautasdziesmu tradīcijas nozīme latviešu nacionālās identitātes diskursā". Strādājusi par pasniedzēju LU, Latvijas Kultūras akadēmijā un biznesa augstskolā "Turība".

PUBLIKĀCIJAS
Pirmā publikācija - raksts "Par traģisko tautas pasaules izjūtā un tautasdziesmās" žurnālā "Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis" 1985. gadā (10. nr.). Pētījumu uzmanības lokā folkloras izmantojums nacionālajā ideoloģijā un tautas nacionālās identitātes izpratnes tapšanā un attīstībā. Grāmatu "Dziedātājtauta. Folklora un nacionālā ideoloģija" (2000) un "Mūsdienu folkloristika: paradigmas maiņa" (2011) autore. Folkloras pētīšanas metodika un teorētiskie virzieni mūsdienu folkloristikā Daces Bulas darbos balstīti uz folkloristu, etnologu, kultūras antropologu darbu studijām un pieredzi.

Saiknes

Elza Kokare - Mātesmāsa

Dzimtais vārds

Rāta

Dzīvesvieta

Rīga

Izglītība

1967–1978
Rīgas 6. vidusskola

1979–1984
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa