Ieva E. Kalniņa

2 bildes

Ieva Kalniņa (1957) – literatūrzinātniece, filoloģijas doktore. redaktore. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece. Pirmās publikācijas kopš 1984. gada. Pievērsusies latviešu dzejas izpētei 20. gs. 20. un 30. gados, īpaši Jāņa Sudrabkalna daiļradei, kā arī Veronikas Strēlertes literārajam devumam, sakārtojot viņas rakstus 3 sējumos, dzejas poētiskas un teorētiskajiem aspektiem. Krājumos "Latviešu rakstnieku portreti" publicējusi apceres par Zinaīdu Lazdu un Egīlu Plaudi (1994), Lūciju Zamaiču (1996), Jāni Sudrabkalnu (2001). Rakstījusi par 20. gs. 20.–30. gadu un 90. gadu dzeju izdevumā "Latviešu literatūras vēsture" (2–3, 1999–2001). Monogrāfijas "Mūsdienu literatūras teorijas" (2013) sastādītāja kopā ar Kārli Vērdiņu. Daudzu literatūrzinātnisku izdevumu redaktore.

Dzimšanas laiks/vieta

01.01.1957
Drusti

Personiska informācija

Dzimusi skolotāju ģimenē.

Profesionālā darbība

Literatūrpētnieciskās intereses

1984: pirmā publikācija – raksts "V. Brjusova un A. Bloka tēlu reminiscences J. Sudrabkalna dzejā" krājumā "Varavīksne" 1984.
Veidojusi pārskatu par dzeju un dzejas krājumiem 1992., 1994. gadā.

Sastādītāja, sakārtotāja
2022: Strēlerte, Veronika. Raksti. 3. sējums (arī komentāru autore; Rīga: LU LFMI apgāds).

2017: Poētika tuvplānā: viena dzejoļa analīzes antoloģija (Rīga: LU LFMI apgāds).
2013: Ceļojums dzejnieku pasaulē: Māris Čaklais, Egils Plaudis, kopā ar Andu Kubuliņu (Rīga: LU LFMI apgāds).
2013: Mūsdienu literatūras teorijas, kopā ar Kārli Vērdiņu (Rīga: LU LFMI apgāds).
2012: Strēlerte, Veronika. Raksti. 2. sējums (arī komentāru autore; Rīga: LU LFMI apgāds).
2008: Strēlerte, Veronika. Raksti. 1. sējums (arī komentāru autore; Rīga: Valters un Rapa).
2007: Latviešu dzejnieku portreti: robežu šķērsotāji, robežu sargi (Rīga: Zinātne).
2004: Anšlava Eglīša dienasgrāmatas: 1919–1944, kopā ar Veru Vāveri (Rīga: Zinātne).
2004: Latviešu rakstnieku portreti : laika spoguļzīmes (Rīga: Zinātne).

Redaktore
2021: Amoliņa, Maija (sastād.). Es zinu, es nekad nebūšu iedomīgs! Mariss Jansons (Rīga: Pētergailis).
2019: Gothards Frīdrihs Stenders (1714–1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā (Rīga: LU LFMI apgāds).
2018, 2019, 2020: "Baznīcas gada grāmata" (Rīga: Latvijas Evanģēliski luteriskā baznīca).
2017: Feldmanis, Roberts. Par sevi un sev: autobiogrāfija un dzeja (Rīga: LU Akadēmiskais apgāds).
2016: Rožkalne, Anita. Kārļa Zariņa burvju aplis (Rīga: LU LFMI apgāds).
2014: Kalna, Baiba. Teātris totalitārisma laika mākslas kontekstā (1940-1945) (e-grāmata; LU LFMI)
2014: Pakraste, Lida. Spārīte (Rīga: Pētergailis).
2013: Čaklā, Inta. Kas dzīvo vārdos : raksti par literatūru (Rīga: LU LFMI apgāds).

Dalība organizācijās

Izglītība

1964–1972
Allažu astoņgadīgā skola
Skolas iela 5, Allaži

1972–1975
Siguldas 1. vidusskola

1975–1980
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Filoloģijas fakultāte Latviešu valodas un literatūras nodaļa

1983–1986
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Mācījusies aspirantūrā.

1987
Zinātņu kandidāta disertācija "Tēlaina pasaules apguve Jāņa Sudrabkalna dzejā".

Darbavieta

1983–1986
Rīgas Natālijas Draudziņas 7. vidusskola
Rīga
Latviešu valodas un literatūras skolotāja

1986
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Rīga
Pētniece