Anita Rožkalne

6 bildes

Dzimšanas laiks/vieta

28.04.1956
Rīga

Profesionālā darbība

1975: 22. martā laikrakstā "Literatūra un Māksla" publicēta pirmā recenzija par Jāņa Plotnieka dzejoļu krājumu "Siena laiks".
1984: ieguvusi filoloģijas zinātņu kandidāta grādu par pētījumu "Analītiski psiholoģiskā romāna attīstība latviešu literatūrā".
1993: filoloģijas zinātņu kandidāta grāds nostrificēts par filoloģijas doktora grādu.
1999: saņēmusi Latvijas Rakstnieku savienības piešķirto "Kritiķa kausu" par literatūrvēsturisko piezīmju grāmatu "Palma vējā".
2017: Latvijas Zinātņu akdēmijas Viļa Plūdoņa balva par monogrāfiju "Lauva: dzejniece Astrīde Ivaska".
2017: Latvijas Literatūras gada balva par izcilu ieguldījumu literatūrzinātnē par monogrāfiju "Kārļa Zariņa Burvju aplis".

Monogrāfijas un citi izdevumi

1993: Hypothese über ein Seelendrama, oder, Der ungeschriebene Roman ("Hipotēze par kādu dvēseles drāmu jeb Neuzrakstītais romāns")
1997: Latviešu romānu rādītājs (kopā ar Raimondu Briedi, Hariju Hiršu)
1998: Palma vējā
1999: Poētiskā anatomija (kopā ar Gundegu Repši)
1999: Zvaigznes šūpolēs (intervijas ar latviešu rakstniekiem)
2012: Lauva: dzejniece Astrīde Ivaska
2014: Latviešu romānu rādītājs, 1873–2013 (kopā ar Raimondu Briedi)
2016: Kārļa Zariņa burvju aplis
2022: Brīvie vektori. Versija par Gundegu Repši

Zinātnisku rakstu krājumu sastādītāja, atbildīgā redaktore un līdzautore

1991–2002: "Materiāli par..." (LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta krājumi galvenokārt par latviešu literatūru un kultūru)
2001: Salīdzinošā literatūrzinātne Austrumeiropā un pasaulē
2019: Latvija: kultūru migrācija

Grāmatu sastādītāja

1993: Zariņš, Kārlis. Pārdomas, baložiem maizi drupinot
1996: Salna, Eduards. Paisuma pali (1996, arī pēcvārda autore)
2000: Zāle, Klāra. Atspulgi nes
2001: Ko dziedāja Rīgas gaiļi (2001, kopā ar citiem) u. c.
2005: Ziedonis, Imants. Ne tas kādam jāzina: (ne)bijuši ceļojumi
2010: Sniķere, Velta. Gaisma un noslēpums

Daiļdarbi

1996: Mirkļi un bīdeļmilti (dzejoļu krājums)
2010: Rono, Rono... (stāstu krājums)

Izglītība

1963–1974
Rīgas 55. vidusskola
Vietalvas iela 15, Rīga

1974–1979
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa

1994
Londona
Stažējusies Karaliskajā akadēmijā Londonā.

1996
Londona
Stažējusies Londonas universitātē

Darbavieta

1979–1982
Rīgas 20. vidusskola
Rīga
Latviešu valodas un literatūras skolotāja

1982–1991
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Zinātniskā līdzstrādniece

1991 līdz šim
Latvijas Zinātņu akadēmijas Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Rīga
Vadošā pētniece

1993–2002
Latvijas Akadēmiskā bibliotēka
Rūpniecības iela 10, Rīga
Projekta "Datubāze "Literāti"" vadītāja

1993
Visvalža iela 4, Rīga
Filoloģijas fakultāte, pasniedzēja, lasījusi kursu "Salīdzinošā literatūrzinātne"

1999–2006
Izdevniecība "Pētergailis" (1990–)
Rīga
Direktora vietniece

2000–2002
Latvijas Grāmatizdevēju asociācija
Rīga
Prezidente

2008 līdz šim
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Rīga
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta izdevniecības vadītāja

Dalība organizācijās

Apbalvojumi

LZA Viļa Plūdoņa balva
Balva piešķirta par monogrāfiju "Lauva. Dzejniece Astrīde Ivaska".
Latviešu literatūrzinātne
2017

Latvijas Literatūras gada balva
Balva par izcilu ieguldījumu literatūrpētniecībā piešķirta par monogrāfiju "Kārļa Zariņa dzīves aplis".
Speciālbalva
2017

Latvijas Literatūras gada balva
Spilgtākais darbs literatūrzinātnē
Nominants
2023