Maija Kvelde

1 bilde

24.12.1923 – 05.11.2011

Maija Kvelde (dzimusi Kreišmane; 1923–2011) – tulkotāja, itāļu un vācu valodas un mūzikas pedagoģe. Profesora, agronoma Pāvila Kveldes (Kreišmaņa) meita, diriģenta Paula Kveldes māsa. No 1949. līdz 1979. gadam strādājusi Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā par itāļu un vācu valodas skolotāju un klavierspēles pedagogu. Starp nozīmīgākajiem viņas tulkojumiem no itāļu valodas minams Džovanni Bokačo noveļu krājums "Dekamerons", V. Pratolīni "Stāsts par nabaga mīlētājiem" un "Saprāta balss", O. Sinjorelli "Eleonora Duze", R. Džovanjoli "Spartaks". Maija Kvelde ir arī "Latviešu-itāliešu sarunu vārdnīcas" (1965) latviskās daļas autore un "Itāliešu-latviešu vārdnīcas" (1971) līdzautore. Saņēmusi Itālijas Republikas Ordeņa bruņinieka pakāpi par nopelniem Itālijas un Latvijas kultūras sakaru veicināšanā (1996).

Dzimšanas laiks/vieta

24.12.1923
Priekuļi

Miršanas laiks/vieta

05.11.2011

Personiska informācija

Profesora, agronoma Pāvila Kveldes (Kreišmaņa) meita, diriģenta Paula Kveldes māsa.

Profesionālā darbība

No 1955. gada tulkojusi no itāļu valodas.
1956: pirmā publikācija – Marcellas un Mauricija Ferrari grāmata "Palmiro Toljati" (Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība).

Ārzemju autoru darbu tulkojumi
1958: Džovanni Bokačo. Dekamerons. (Maijas Silmales atdzejojumi, Jāņa Sudrabkalna pēcvārds). Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1961: Vasko Pratolini. Stāsts par nabaga mīlētājiem (Jura Birzvalka atdzejojumi). Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1967: Džovanni Verga. Neda. Rīga: Liesma.
1972: Vasko Pratolini. Saprāta balss. Rīga: Liesma.
1973: Džuzepe Brunamontīni stāsts "Debesis pār tribīnēm" (Il cielo sulle tribune)
1978: Olga Resnevica-Sinjorelli. Eleonora Duze. Rīga: Liesma.
1978: Rafaello Džovanjoli. Spartaks. Rīga: Liesma.
1981: Gracia Deleda. Mīlestības apzīmogotie (arī pēcvārda autore). Rīga: Liesma.
1990: Enco Ruso. Sermuliņu midzenis. Rīga: Liesma.
1997: Valters Skots. Aivenho (Marijas Danēzi adaptācijā). Rīga: Zvaigzne ABC.

Maijas Kveldes parindenis izmantots Dantes "Vita nuova" (1965) latviešu atdzejojumā.


Tulkotās bērnu grāmatas
1996: Tonijs Volfs, pasakas "Pūķi", "Fejas", "Gariņi"
1997: Pēters Holeilons "Gulivera piedzīvojumi un citas pasakas"
1997: Pēters Holeilons "Brēmenes muzikanti un citas pasakas"
2001: krājums "Zelta pasakas" (kopā ar Annu Kalvi, Daci Strelēvicu, Astru Šmiti)
2017: Jākobs Grimms, Vilhelms Grimms "Trīs sivēntiņi"


Vārdnīcas
1965: "Latviešu-itāliešu sarunu vārdnīca", latviskās daļas autore
1971: "Itāliešu-latviešu vārdnīca", līdzautore


Apbalvojumi
1996: saņēmusi Itālijas Republikas Ordeņa bruņinieka pakāpi par nopelniem Itālijas un Latvijas kultūras sakaru veicināšanā

Dzimtais vārds

Maija Kreišmane

Dzīvesvieta

Platone
Dzīvojusi Jelgavas novada Platonē.

Izglītība

1942
Rīgas VĻKJS 30. gadadienas 4. vidusskola
Zvārdes iela 1, Rīga
1942. gadā beigusi Rīgas 4. vidusskolu (mūsdienās Rīgas Angļu ģimnāzija).

1944–1949
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Studējusi LU Filoloģijas fakultātes Romāņu nodaļā.

1947–1950
Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskola
Mācījusies Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolas klavieru klasē.

Darbavieta

1949–1979
Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskola
Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolas itāļu un vācu valodas skolotāja un klavierspēles skolotāja

Apglabāts

Lielvircavas kapi