Agris Poikāns

Lomas: dzejnieks

Dzimšanas laiks/vieta

27.04.1964
Mērdzine

Personiska informācija

POIKĀNS Agris (dz. 1964.27.IV Mērdzenē) - dzejnieks. Riharda Rudzīša mazdēls.
Dz. ārstes un elektriķa ģim. Māc. Jūrmalas 4. vsk. (1971-79), beidzis Jūrmalas 1.vsk. (1982), stud. LVU Bioloģijas fak. (1983-86). Strād. Jūrmalas 1. poliklīnikā par galdnieku (1982-86), kopš 1985 - zooloģijas pulciņa vad. Jūrmalas jauno naturālistu stacijā.
Pirmā publikācija - dzejolis "Tramvajā" laikr. "Literatūra un Māksla" 1985.22.III. Izd. dzejoļu krāj. "Gaisa Dārzs" (1989). P. dzeja tiecas uz harmoniju un pasaules sakārtotību, būtisks tajā ir attieksmju "cilvēks - Visums, pasaule, daba" risinājums; raksturīgi gari dzejoļi ar refleksīvi vēstījošu intonāciju. P. rakstījis arī dzeju bērniem.
L. Brūveris P. Agra Poikāna debija // LM, 1989, 7.X.
I. Kalniņa

Saiknes

Rihards Rudzītis - Vectēvs

Nodarbes

Izglītība

–1982
mācījies Jūrmalas 1.vidusskolā

1971–1979
mācījiesJūrmalas 4.vidusskolā

1983–1986
studējisLVU Bioloģijas fakultātē