Valija Labrence

14 bildes

25.11.1925 – 17.01.1996

Valija Labrence (1925–1999) – literatūrzinātniece un kritiķe. Beigusi Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultāti (1951), strādājusi Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūtā (1955–1990), bijusi Literatūras vēstures nodaļas vadītāja (1974–1988). Zinātniskās intereses bijušas saistītas ar latviešu literatūras vēstures izpēti – monogrāfijas “Leons Paegle” (1969) autore, sastādījusi Leona Paegles Kopotus rakstus (1–5, 1956–1958, kopā ar Olgu Paegli-Frankevicu), izlases – Kārļa Skalbes “Dzeja” (1957) un “Pasakas” (1958), Aspazijas “Izlase”, Viļa Plūdoņa Rakstus (1–3, 1974–1978), Jura Alunāna “Dziesmiņas” (1–2, 1981–1982). “Latviešu literatūras vēstures” 1. sējumā (1959) ievietots viņas pārskats “Feodālisma iršanas un kapitālisma tapšanas periods (18. gs. beigas un 19. gs. pirmā puse)”, 4. sējumā – Kārļa Skalbe dzīves un daiļrades apskats. Strādājusi aktuālajā kritikā.

Dzimšanas laiks/vieta

25.11.1925
Daugavpils

Miršanas laiks/vieta

17.01.1996
Jūrmala

Personiska informācija

1925: 25. novembrī dzimusi muitas ierēdņa Aleksandra Labrenča (1895–1986) un viņa sievas Šarlotes (mirusi 1983) ģimenē.

Profesionālā darbība

1954: pirmā publikācija – raksts "Krājumā neievietotie Leona Pegles dzejoļi" žurnālā "Karogs" (Nr. 8).
1955: ieguvusi filoloģijas zinātņu kandidāta grādu par Leona Paegle dzīves un daiļrades izpēti.

Valijas Labrences veikums
1961: Leona Paegles dzīves un darba vietas Latvijā
1969: Leons Pegle (monogrāfija)

Sastādītie Raksti, izlases un izdevumi
1956–1958: Leons Paegle. Kopoti raksti (1–4, kopā ar kopā ar rakstnieka māsu Olgu Paegli-Frankevicu)
1957: Kārlis Skalbe. Dzeja
1958: Kārlis Skalbe. Pasakas
1959: Aspazija. Izlase
1974–1978: Vilis Plūdonis. Raksti (1–3)
19811982: Juris Alunāns. Dziesmiņas. (1–2)

Izglītība

1946
Rīgas 3. vidusskola
Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga

1946–1951
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Vēstures un filoloģijas fakultāte

Apglabāts

Jaundubulti
Apglabāta Jaundubultu kapos.