Valdis Pūķis

4 bildes

Valdis Pūķis (1908–?) – literāts, mākslinieks. Bijis Latvijas Komunistiskās partijas propagandists, politiskās darbības dēļ divreiz apcietināts un no 1932. līdz 1938. gadam Latvijas teritorijā dzīvojis nelegāli. 20. gadsimta 20. gados publicējies laikrakstos, kas atbalsta kreisās idejas. Par pirmo un vienīgo dzejoļu krājumu "Uzsaukums", kas iznācis 1929. gadā un tūlīt ticis aizliegts, autors izcietis trīs mēnešu apcietinājumu. Stāstiem un dzejoļiem raksturīgi nebrīvā darba motīvi, strādnieku dzīves tēlojums, kā arī aicinājums uz cīņu pret pastāvošo iekārtu.

Dzimšanas laiks/vieta

05.04.1908
Sēlpils pagasts
Dzimis Mežaauzānos.

Personiska informācija

Dzimis lauku amatnieka ģimenē.

Profesionālā darbība

LITERĀRĀ DARBĪBA

Pirmā publikācija
1924:
stāsts "Pēc gadiem" laikrakstā "Lauku Darbs" (07.11.–21.11.).

Publikācijas presē
Kreisi ievirzītie dzejoļi un stāsti publicēti tādos periodiskajos izdevumos kā "Darbs", "Sociāldemokrāts" (pielikumā "Literatūra un Dzīve"), "Domas", "Kreisā Fronte" un "Tribīne".

Dzejoļu krājumi
1929:
"Uzsaukums" (krājums aizliegts, tā dēļ V. Pūķis trīs mēnešus atradies apcietinājumā).

MĀKSLINIECISKĀ DARBĪBA

1973: personālizstāde Poligrāfiķu centrālajā klubā.

Citātu galerija

PAR VALDA PŪĶA MĀKSLINIECISKO DARBĪBU

"Valdis Pūķis ir viens no mūsu republikas mākslinieku vecākās paaudzes pārstāvjiem, kurš glezniecību mācījies pie vecmeistara Vilhelma Purīša, bet grafikā par savu skolotāju uzskata Pēteri Upīti. Šogad aprit trīs gadu desmiti, kopš mākslinieks piedalās dažādās izstādēs, bet personālo izstādi izdevies sarīkot tikai tagad."

Ilmājs, G. Valda Pūķa izstādē. Cīņa, Nr. 112, 15.02.1973.

"Mākslinieks V. Pūķis strādā linogriezumā, kokdzelumā, ofortā. Paralēli darbam grafikā mākslinieks mīl arī gleznot. Gandrīz divdesmit gadus V. Pūķis pasniedza zīmēšanu un akvarelēšanu Latvijas Valsts universitātē, pēc tam Rīgas Politehniskā institūta Celtniecības fakultātē."

Sveicam. Literatūra un Māksla, Nr. 15, 08.04.1988.

"Gleznās mākslinieks mūs pārsteidz ar ļoti stingru reālistisku dzīves skatījumu un prasmi ar krāsām attēlot maksimāli ticamu reālistisku priekšmetu taustāmību un lielu telpas izjūtu. Eļļas gleznās, akvareļos, kur pirmais šķiet, ir stingrs zīmējums, jūtama grafiķa roka."

Kasinskis, A. Mākslinieks un pedagogs. Padomju Daugava, Nr. 46, 16.04.1983.

Pseidonīms

V. Pūpols

Darbavieta

Rīga
Strādājis dažādus darbus: par krāsotāju, strādnieku svina krāsu fabrikā u. c.

1939–1944
Krievija
Skolotājs.

1948–1950
Daugavpils Daiļamatniecības vidusskola
Saules iela 6/8, Daugavpils
Direktora vietnieks.

1950–1958
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Docētājs Inženierceltniecības fakultātē.

1958–1968
Rīgas Politehniskais institūts
Kaļķu iela 1, Rīga
Celtniecības fakultātes Arhitektūras katedras docētājs .

Apcietinājums

Rīga
Bijis LKP propagandists, divas reizes apcietināts.

Izglītība

Evakuācija

1939
Krievija
2. pasaules kara laikā evakuējies uz Krieviju, kur strādājis par skolotāju. 

Dienests

1944–1945
Sarkanā armija

Dalība organizācijās

1961
Latvijas Mākslinieku savienība
11. novembra krastmala 35, Rīga
Biedrs.