Juris Birzvalks

2 bildes

05.03.1926 – 04.07.1995

Dzimšanas laiks/vieta

05.03.1926
Jelgava

Miršanas laiks/vieta

04.07.1995
Rīga

Personiska informācija

Birzvalks Juris (1926. 5.III Jelgavā – 1995. 4.VII Rīgā, apbed. Cēsu pils kapos) – tulkotājs, dzejnieks.
Dz. skolotāju ģim. Beidzis Pētera ģimn. Jelgavā (1944), LVU Mehānikas fak. (1951), tehnisko zin. kand. (1962). Strād. rūpnīcā „Radiotehnika” (1948-51), „Latvenergo” pārvaldē (1951-57), kopš 1957 ZA Fizikas institūta period. izdevumos „Magņitnaja gidroģinamika”, „Zvaigžņotā debess” , „Tehnika”.
Pirmā publikācija – epigramma „Gudriniekiem” laikr. „Padomju Jaunatne” 1955. 17.XII. Autors, tulkotājs un redaktors vairākām mācību un cita tipa grām., kas saistītas ar radiotehniku, fiziku, matemātiku. Atdzejojis Ā.Mickeviča („Izlase”, 1957, kopā ar citiem), H.Heines, M.Aligeres darbus. 1967 sācis atdzejot V.Šekspīra sonetus („Literatūra un Māksla” , 1992, 25.IX, „Karogs”, 1994, 3, 1995, 10), veicis jaunu „Hamleta” tulkojumu (fragments žurn. „Karogs”, 1993, 6).
B.publikācijās par V.Šekspīru apkopotas hipotēzes un pierādījumi, kas risina t.s. Šekspīra autorības problēmu, par V.Šekspīra darbu autoru uzskatot Rodžeru Mennersu, piekto grāfu Ratlendu (1576-1612). B. publicējis arī oriģināldzejoļus. Tulkojis latv. val. T.Zālītes grām. „Mans Šekspīrs” (1989), pievienojot vairākus paša atdzejotus V.Šekspīra lugu fragmentus un sonetus.
L. Geikins Ā. Pieminot Juri Birzvalku 70 gadu jubilejā // Karogs, 1996, 3; Sermons G. Jurim Birzvalkam – 70 // Zvaigžņotā debess, 1996, rudens.
A.Rožkalne

Izglītība

–1944
mācījiesPētera ģimn. Jelgavā

–1951
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Rīga
Mehānikas fakultāte

Apglabāts