Lilita Rubīne

1 bilde

Lilita Rubīne (1958) – literatūrzinātniece, angļu valodas skolotāja. Beigusi Jūrmalas 1. vidusskolu un LVU Svešvalodu fakultātes Angļu valodas un literatūras nodaļu. Strādājusi par angļu valodas skolotāju Lizuma vidusskolā, bijusi ZA Valodas un literatūras institūta laborante, zinātniskā līdzstrādniece un pētniece, pēc tam atkal pievērsusies angļu valodas pasniegšanai. Presē publicējusi apceres par ironijas un modernisma estētikas mijiedarbi, par ironiju kā rakstnieka pasaules skatījumu. Šie jautājumi aplūkoti arī disertācijā "Ironija kā pasaulskatījums latviešu literatūrā (K. Zariņš, E. Ādamsons, M. Birze)".

Dzimšanas laiks/vieta

08.05.1958
Jūrmala

Profesionālā darbība

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA

Pirmā publikācija
1985: "Mīts kā struktūras pamats T. Manna romānā "Jāzeps un viņa brāļi"" laikrakstā "Literatūra un Māksla" (19.07.).

Presē publicējusi apceres par ironijas un modernisma estētikas mijiedarbi, par ironiju kā rakstniecības pasaules skatījumu. Šie jautājumi aplūkoti arī disertācijā "Ironija kā pasaulskatījums latviešu literatūrā (K. Zariņš, E. Ādamsons, M. Birze)".

Citātu galerija

PAR LILITU RUBĪNI KĀ ANGĻU VALODAS SKOLOTĀJU

"Lilita Rubine ir ļoti atvērta un radoša skolotāja, kas ar lielu aizrautību veido gan mūsdienīgu mācību vidi, gan savā darbā izmanto ļoti daudzveidīgu metožu klāstu. Viņas audzēkņi ar prieku apmeklē nodarbības, jo tās ir atraktīvas un dinamiskas. Bieži Bērnu un jauniešu centra "Rīgas Skolēnu pils" gaiteņos manāma skolotāja pārvietojoties kopā ar audzēkņiem, meklējot slēpņus, dziedot dziesmas un veicot citus uzdevumus. Attālinātā darba laikā skolotāja Lilita bija viena no pirmajām, kas izmantoja ne tikai digitālos rīkus, kas piemēroti attālinātam darbam, bet vadīja nodarbības Zaļajā klasē "Rīgas Skolēnu pils" pagalmā, neatkarīgi no laika apstākļiem."

Iepazīsti Interešu izglītības metodisko materiālu skates 2021 dalībniekus: Lilita Rubine. intereses.lv, 14.04.2021.

Dzimtais vārds

Lilita Kadaša

Izglītība

–1976
Jūrmalas 1. vidusskola
Raiņa iela 55, Jūrmala

1976–1981
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Studijas Svešvalodu fakultātes Angļu valodas un literatūras nodaļā.

1990–1992
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
Mācījusies doktorantūrā, ieguvusi filoloģijas doktora zinātnisko grādu par disertāciju "Ironija kā pasaulskatījums latviešu literatūrā (K. Zariņš, E. Ādamsons, M. Birze)".

Darbavieta

1981–1984
Lizuma vidusskola
Lizums
Angļu valodas skolotāja.

1984–1985
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Laborante Literārās valodas daļā.

1985–1989
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Vecākā laborante Literatūras teorijas daļā.

1990–1992
Latvijas Zinātņu akadēmijas Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Zinātniskā līdzstrādniece.

1993–1996
Latvijas Zinātņu akadēmijas Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Pētniece.

2006
Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"
Krišjāņa Barona iela 99, Rīga
Angļu valodas skolotāja.