Projekts "Personība. Process. Piemiņa. Literatura.lv digitālā satura inovācijas" VKKF mērķprogrammā "KultūrELPA". Novembris un decembris

Aizvadītā 2021. gada izskaņa Literatura.lv komandai bija darbīga. Gada pēdējos divos mēnešos pabeigts darbs Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "KultūrELPA" atbalstītajā LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta projekta "Personība. Process. Piemiņa. Literatura.lv digitālā satura inovācijas" aktivitātēs.

Aktivitātē “RAKSTNIECĪBAS DARBINIEKU DZĪVES UN PIEMIŅAS VIETAS” 7. decembrī Literatura.lv redaktore Signe Raudive devās vienas dienas ekspedīcijā pa Tukumu. Tika fotografētas ar rakstniecības personām saistītas ēkas un organizāciju nami: Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija, Tukuma bibliotēka (Tukuma literātu apvienība), Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskola, dzejnieku Elmāra Augusta Rumbas un Imanta Ziedoņa dzejas sienas, nams Lielajā ielā 20 (vācbaltiešu dzejnieces Ģertrūdes fon den Brinkenas dzīvesvieta 1915–1925). Daļa fotogrāfiju vēl gaida savu ievietošanu datubāzē.

Datubāzē ievietotas fotogrāfijas no augusta beigās un septembra sākumā notikušajām ekspedīcijām Stokholmā un Stāmerienas pusē.

Novembrī un decembrī sagatavoti šķirkļi organizācijām, kuru agrākās atrašanās vietas vai ar kurām saistītu personību atdusas vietas apmeklētas ekspedīcijās jūlijā:

Uzsākta sadarbība ar Latvijas apceļotāju, fotogrāfu Vilni Regutu. Saņemtas apmēram 600 fotogrāfijas no literātu vietām visā Latvijā. Turpinās fotogrāfiju pārbaude, rediģēšana un fotogrāfēto vietu apzināšana. Datubāzē ievietotas pirmās 85 fotogrāfijas: https://www.literatura.lv/illustration/index?IllustrationSearch%5Bauthor%5D=1671540

Aktivitātē “MANUSKRIPTI, ROKRAKSTI UN PARAKSTI” arī novembrī un decembrī veiksmīgi turpinājās rakstnieku rokrakstu digitalizēšana, komentēšana un popularizēšana, izmantojot tēmturi #rakstniekarokraksts. Kā parasti: tika digitalizēti novembra un decembra jubilāri, kā arī daži 2022. gada jubilāri, aktualizējot gan mūsdienu rakstnieku rokrakstus, gan materiālus, kas glabājas muzejos.

Daži no novembrī/decembrī digitalizēto rokrakstu piemēriem:

Zigmunda Skujiņa manuskripti:
https://literatura.lv/lv/illustration/Zigmunda-Skujina-piezimes/1677393
https://literatura.lv/lv/illustration/Zigmunda-Skujina-romana-fragments/1689701

Teodora Zaļkalne vēstule:
https://literatura.lv/lv/illustration/Teodora-Zalkalna-vestule/1666520

Jāņa Baltausa piezīmes:
https://literatura.lv/lv/illustration/Jana-Baltausa-piezimes-pirma-dala/1666422
https://literatura.lv/lv/illustration/Jana-Baltausa-piezimes-otra-dala/1666424

Frīdriha Gustava Mačevska rokraksts:
https://literatura.lv/lv/illustration/Fridriha-Gustava-Macevska-rokraksts/1665958

Viļa Austruma rokraksts:
https://literatura.lv/lv/illustration/Vila-Austruma-rokraksts/1687846

Kā arī daudzi citi.

Rokraksti redzami katras personas publiskajā profilā, visi vienkopus tie ir pieejami:
https://literatura.lv/lv/collection/view/1585750?slug=Literatura-lv-personu-rokraksti

Aktivitātē “RAKSTNIEKU BALSIS” digitalizēti Zentas Mauriņas, Anšlava Eglīša un Jāņa Klīdzēja balss ieraksti, kas tiks apstrādāti un sagatavoti publicēšanai "Literatura.lv" Audio sadaļā. Sagatavoti un ar atšifrējumu “Literatura.lv” platformā (audio sadaļā) publicēti 44 mūsdienu latviešu autoru balss ieraksti:

Aktivitātē “JAUNĀKĀS LITERATŪRAS AKTUALIZĒŠANA” izstrādāti šādi profili:

Aktivitātē “LATVIEŠU LITERATŪRAS TULKOTĀJU PROFILI” novembra un decembra mēnesī izstrādāti šādi tulkotāju profili:

Savukārt aktivitātē “LATVIJAS MINORITĀŠU RAKSTNIEKI” (ebreji, krievi, vācbaltieši) pabeigts darbs gan ar 19. gadsimta otrās puses un 20. gadsimta Baltijas vācu rakstniekiem, gan ar padomju laika posma minoritāšu autoriem, kas bija Latvijas Padomju rakstnieku savienības (Krievu literatūras sekcijas) biedri, gan ar mūsdienu Latvijas krievu autoriem:

Suminātas arī piecas “GRĀMATU JUBILEJAS”:

Noslēdzies arī darbs pie kataloga “TRIMDAS LATVIEŠU KULTŪRAS BIBLIOGRĀFIJA” papildināšanas un precizēšanas. Gada nogales mēnešos strādāts pie mēnešraksta latvju kultūrai trimdā “Vārti” (https://literatura.lv/organization/1120439), kuru izdeva Latviešu Studentu Centrālā padome Ņujorkā un kura galvenais redaktors bija Vītauts Kalve, izdots 1952.–1953. gadā. Izdevums sniedz ieskatu latviešu trimdas jaunatnes izglītības gaitās, radošajās izpausmēs.


LU LFMI projekta “Personība. Process. Piemiņa. Literatura.lv digitālā satura inovācijas” īstenošana norisinās ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu mērķprogrammā “KultūrELPA”.