Skolas zvans

Dzejas izlasē apkopoti ap 100 latviešu dzejnieku vairāk nekā 300 dzejoļi, kas veltīti skolai, skolotājiem, bērnu dienu un agrās jaunības apcerei, pirmās mīlestības izjūtām.

Izdevējs

Izdevniecība "Annele"

Izdevuma veids

Izlase

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9984598489

Darba autors

Jānis Poruks
Imants Ziedonis
Knuts Skujenieks
Valdemārs Ancītis
Arnolds Auziņš
Imants Auziņš
Daina Avotiņa
Jānis Baltvilks
Marta Bārbale
Vizma Belševica
Ilgonis Bērsons
Lija Brīdaka
Leons Briedis
Māris Čaklais
Dagnija Dreika
Andrejs Eglītis
Arturs Goba
Olafs Gūtmanis
Andrejs Irbe
Astrīde Ivaska
Pēteris Jurciņš
Skaidrīte Kaldupe
Nora Kalna
Velta Kaltiņa
Monta Kroma
Anda Līce
Olga Lisovska
Viktors Līvzemnieks
Alberts Ločmelis
Milda Losberga
Vitauts Ļūdēns
Armands Melnalksnis
Māra Misiņa
Aivars Neibarts
Jāzeps Osmanis
Jānis Peters
Jānis Plotnieks
Ilga Rismane
Valdis Rūja
Jānis Sirmbārdis
Arvīds Skalbe
Elza Sudmale
Velta Toma
Laimonis Vāczemnieks
Andris Vējāns
Vita Vīksna
Māra Zālīte
Dzintra Žuravska
Pēteris Zirnītis
Jānis Ziemeļnieks
Elīna Zālīte
Elza Vēciņa
Aspazija
Rainis
Fricis Bārda
Leonīds Breikšs
Anna Brigadere
Ojārs Vācietis
Valija Brutāne
Edvards Treimanis-Zvārgulis
Māra Cielēna
Augusts Štrauss
Kārlis Štrāls
Jānis Sudrabkalns
Kārlis Skalbe
Jānis Silazars
Bruno Saulītis
Augusts Saulietis
Otomārs Rikmanis
Ziedonis Purvs
Andrejs Pumpurs
Vilis Plūdons
Leons Paegle
Laimons Pēlmanis
Egils Plaudis
Jānis Plaudis
Vitāls Oga
Jūlijs Dievkociņš
Herberts Dorbe
Ārija Elksne
Klāvs Elsbergs
Uldis Leinerts
Valdis Grēviņš
Jānis Grots
Jānis Jaunsudrabiņš
Laimonis Kamara
Matīss Kaudzīte
Velga Krile
Kārlis Krūza
Andrejs Kurcijs
Mirdza Ķempe
Imants Lasmanis
Uldis Auseklis
Pēteris Priede
Inta Purva
Aivars Aivieksts

Mākslinieks

Sastādītājs

Komentāra autors

Redaktors

Izdošanas gads/vieta

1999, Rīga