Laimons Pēlmanis

1 bilde
Lomas: dzejnieks

25.12.1914 – 18.02.1990

Laimons Pēlmanis (1914–1990) – dzejnieks. Dzeja bērniem, publicistiskā dzeja un satīra, dziesmu teksti, atdzejojumi – ir viņa daiļrades galvenās formas. Vairāk nekā 200 Laimoņa Pēlmaņa dzejoļiem komponēta mūzika. Bijis Rīgas Pionieru pils mākslinieciskās daļas vadītājs un direktora vietnieks, LPSR Radiokomitejas Literāri dramatisko raidījumu redakcijas un žurnāla "Zīlīte" redaktors.

Dzimšanas laiks/vieta

25.12.1914
Rīga

Miršanas laiks/vieta

18.02.1990
Rīga

Personiska informācija

1943–1945: Otrā pasaules kara laikā darbojies 43. latviešu gvardes divīzijas ansamblī, rakstījis dziesmu tekstus, tulkojis no krievu valodas montāžas.

Profesionālā darbība

1941, 17. jūn.: pirmā publikācija – dzejolis "17. jūnijs" Valmieras laikrakstā "Liesma".
Literārās darbības sākumā tulkojis dziesmu tekstus un rakstījis oriģināltekstus. Vairāk nekā 200 Laimoņa Pēlmaņa dzejoļiem komponēta mūzika.

Dzejoļu krājumi bērniem

1950: "Ina grib visu zināt".
1958: "Kā ietiepīgam gāja, kad tas ar aunu jāja".
1964: "Kārkli nomet cimdus".
1967: "Balta kaza māju cēla" (kopā ar Ilgu Kalnciemu).
1969: "Smaidoša pasaciņa".
1972: "Rītam ziedu kurpes".
1974: "Varavīksnes lokā".
1987: "Saule brauca miglu dzēst".

Literāro pasaku krājums

1978: "Jautrais zooparks" (1978)

Dzejoļu krājumi

1960: "Cērtam saulei ceļu".
1963: "Burbuļu problēma".
1967: "Dienu mijā".
1970: "Piektie riteņi".
1974: "Melodijas".
1980: "Ziedi ugunī".
1984: "Laika pārspriedzēs".

Citātu galerija

"..[bērnu] dzejas labāka daļa saista ar sirsnību, humoru, konkrēto, bērnu uztverei tuvo tēlojumu un aicinājumu vērīgāk ieklausīties un paraudzīties apkārtējā pasaulē. Dzejoļu krājumu pieaugušajiem "Cērtam saulei ceļu" (1960), "Dienu mijā" (1967), "Melodijas" (1974), "Ziedi ugunī" (1980), "Laika pārspriedzēs" (1984) veiksmīgākais sniegums ir dzejas brīvs plūdums, melodiskums un emocionālais strāvojums. Pēlmaņa lirikā dominē pārdomas par savu laiku, cilvēka vietu tajā, par karu un mieru, taču tās nereti tērptas trafaretās un deklaratīvās frāzēs, atklāj domu svaiguma trūkumu un virspusēju dzīves vērojumu. Satīriskajos dzejoļu krājumos "Burbuļu problēma" (1963), "Piektie riteņi" (1970) sastopamas divas dzejoļu grupas – ironiski komiskā un publicistiski aģitatoriskā."

Kurpniece, Diāna. Laimons Pēlmanis. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003, 440. lpp.

Nodarbes

Pseidonīms

Ojārs Dzelme

Izglītība

1921–1925
Grīziņkalna pamatskola
Grīziņkalns

1927–1930
Rīga
Mācījies krievu pamatskolā Rīgā.

1934–1936
Krišjāna Barona Tautas augstskola
Skolas iela 32, Rīga
Mākslas un kultūras problēmu fakultāte

Darbavieta

1927–1934
Valmiera
Strādnieks

1934–1941
Rīga
Strādnieks

1940–1941
Valmiera
Iekšlietu tautas komisariāta Valmieras apriņķa daļas karavīru reģistrācijas galda priekšnieks

1950–1953
Latvijas PSR Radiokomiteja
Rīga
Literāri dramatisko raidījumu redakcijas vecākais redaktors

1972–1975
Žurnāls "Zīlīte" (1958–2016)
Krišjāņa Valdemāra iela 129, Rīga
Redaktors

Dienests

1943–1945
Sarkanā armija
Krievija
Darbojies 43. latviešugvardes divīzijas Dziesmu un deju ansamblī – spēlējis vijoli un dombru, rakstījis dziesmu tekstus, atdzejojis un komponējis, bijis ansambļa literārās daļas vadītājs.

Apcietinājums

1945–1951
Rīgas Pionieru pils
Krišjāņa Barona iela 99, Rīga
Mākslas daļas vadītājs un direktora vietnieks

Dalība organizācijās

1957–1990
Latvijas Padomju rakstnieku savienība
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Biedrs

1958–1990
Padomju Savienības komunistiskā partija (1952–1991)
Biedrs

Ceļojums

1974
Ēģipte

Apglabāts

23.02.1990
Rīgas Svētā Miķeļa kapi