Otomārs Rikmanis

3 bildes

22.01.1928 – 12.11.1989

Otomārs Rikmanis (1928–1989) – rakstnieks. Iznākuši divi dzejoļu krājumi, trīs paša ilustrētas prozas grāmatas bērniem, aprakstu un humoresku krājums.

Dzimšanas laiks/vieta

22.01.1928
Rīga

Miršanas laiks/vieta

12.11.1989
Rīga

Personiska informācija

Tēvs – gleznotājs Jānis Rikmanis, māte – Milda Rikmane.

Māsa – māksliniece Māra Rikmane.

Dzīvesbiedre Rita Rikmane,

Profesionālā darbība

Literārā darbība

1946: pirmais publicētais dzejolis "Pionieru gājiens vasarā" žurnālā "Bērnība" (7. numurā).

1948: iesaistās Jauno autoru sekcijas darbībā, aktīvi raksta un publicējas. 20. gs. 40. gadu nogalē padomju periodikā cildināts kā daudzsološs jaunais padomju dzejnieks.

Literārie darbi

Dzeja

1957: Balādes un dzejoļi: 1948–1956 (Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība).

1972: Meklēju tevi: dzeja (Rīga: Liesma).

Proza

1973: Labo darba rūķu valstībā: apraksti (Rīga: Liesma).

1980: Nedarbiem neiznāk laika: kuģa puikas stāsti (Rīga: Liesma).

1983: Kuģi neiet pēc noteikta kursa: kuģa puikas stāsti (Rīga: Liesma).

1983: Pirmajā vietā – viesmīlība: joku un bēdu stāsti (Rīga: Liesma).

1988: Neparastie nedarbi: puiku dienu stāsti (Rīga: Liesma).

1993: Jūras ābece: jūrniecības termini, stāsti par jūru, attēli (Rīga: Sprīdītis).

Citātu galerija

Par krājumu "Balādes un dzejoļi" (1957)

“Jau grāmatiņu pāršķirstot, redzams, ka autora tematiskais diapazons ir visai plašs, pat pārāk plašs, lai viss, ko spalva devusi vienlīdz labi iekļautos kompozicionāli noslēgtā krājumā. [..] Un tomēr, neskatoties uz šiem kompozicionālas dabas trūkumiem, jāatzīst, ka atsevišķi Rikmaņa darbi spēj saviļņot un gribas vēlreiz pie tiem atgriezties. Lasi un pirmajā brīdī pats nesaproti, kāpēc īsti tie patīk – autors neoperē ar svaigām metaforām un spilgtiem salīdzinājumiem, nav ne pantmēra dažādības, ne oriģinālu atskaņu. Vienkārša valoda, vienkāršs, pat ikdienišķs saturs, nekā jauna formas ziņā... [..] Runājot par valodas vienkāršību dzejā, par šīs īpašības labajām pusēm, tomēr nedrīkstam aizmirst, ka, pietiekoši paškritiski nepieejot darbam, vienkāršība dažkārt var pārvērsties paviršībā.”

Heislers, Harijs. Par vienkāršību dzejā. Literatūra un Māksla, Nr.13 (30.03.1957)

Par dzejas krājumu "Meklēju tevi" (1972)

“Izteiksmes vienkāršība, dabiskums kopā ar panta muzikālo, līgano plūdumu vairo viņa dzejas pievilcību. Te nav krāšņas vai pārsteidzošas metaforiskās izteiksmes, dzejiskā skatījuma tēlainība ir ieslēpta parastos, klusinātos vārdos un nemaz tūdaļ neduras acīs. Daba, priekšmeti un priekšstati, ar ko sastopamies recenzējamajā krājumā, ir necili, ikdienišķi, tādi, kam parasti paejam garām neapstājoties. [..] Konkrētais fakts, lieta, parādība šais un citos labākajos Rikmaņa dzejoļos apaug ar pārdomām par dzīves, mūža un laika ritējumu, par vērtību mērauklām, apvijas ar emocijām, sirds siltumu. [..] Nenoliedzami labā Rikmaņa dzejas īpašība – vienkāršība, skaidrība, gleznu precīzās kontūras, atsakoties no sīkākām detaļām, diemžēl reizumis pārvēršas pretstatā – novienkāršotā abstrakcijā, kad dzejolis zaudē jebkuru konkrētību un nespēj izraisīt lasītāja iztēli un emocijas.”

Kirštentāle, Ingrīda. Vienkāršais un vienkāršotais. Karogs, Nr.7 (01.07.1972)

Saiknes

Māra Rikmane - Māsa

Pseidonīms

O. Roja

Dzīvesvieta

Iļģuciems
Uzaudzis Rīgas nomalē Iļģuciemā.

Deportācija

Mordvija
Notiesāts uz 7 gadiem ar izsūtījumu Mordovijas soda nometnē. Tiek reabilitēts, atgriežas Latvijā pēc 2 gadu un 8 mēnešu ieslodzījuma.

Izglītība

Rīgas 1. vidusskola
Rīga
Beidzis Rīgas 1. vidusskolu.

1946–1948
Latvijas PSR Valsts Pedagoģiskais institūts

Darbavieta

1945–1957
Laikraksts "Padomju Jaunatne"
No 1945. gada līdz 1957. gadam strādājis laikrakstu redakcijās, tostarp par līdzstrādnieku laikrakstā "Padomju Jaunatne".

Apcietinājums

09.10.1957
Rīga
1957. gada 9. oktobrī apcietināts par 1. oktobrī veikto pretpadomju izrunāšanos.

Apglabāts

Rīgas Pirmie Meža kapi