Ziedonis Purvs

3 bildes

13.10.1923 – 13.07.1989

Ziedonis Purvs (1923—1989) – pedagogs, kordiriģents un dzejnieks. Ap 700 dziesmu tekstu autors, atdzejojis vairāk nekā 600 dziesmu tekstu. Astoņu dzejas krājumu un piecu dzejoļu krājumu bērniem autors. Izglītību ieguvis Jelgavas Skolotāju institūtā, Jelgavas pedagoģiskajā skolā un Latvijas Konservatorijas kordiriģentu nodaļā. Bijis Latviešu valodas un dziedāšanas skolotājs Bauskas 1. septiņgadīgajā skolā, darbojies Bauskas pašdarbības teātrī, strādājis par redaktoru Latvijas Valsts izdevniecības Mūzikas un mākslas literatūras redakcijā, bijis kora "Dzintarkrasts" diriģents, rakstnieku savienības kluba direktors un prozas redaktors žurnālā "Karogs". Dzejā attēlojis nesteidzīgu dzīves un cilvēku attiecību skatījumu. Daiļradē galvenā uzmanība pievērsta trim vērtībām – darbam, mīlestībai, dzimtenei. Dzejoļi izteiksmē muzikāli un skaidri, lakoniski, nereti atjautīgi aforistiski, ar lielu ritmu un panta formu dažādību.

Dzimšanas laiks/vieta

13.10.1923
Īslīces pagasts
Dzimis Īslīces pagastā jaunsaimnieka Rūdolfa Purva un viņa sievas Katrīnes, dzimušas Vanagas, ģimenē.

Miršanas laiks/vieta

13.07.1989
Rīga

Profesionālā darbība

1939: janvārī Latvijas vidusskolnieku žurnālā "Skolu Dzīve" publicēts dzejolis "Aizejot".

Dzejas krājumi

1961: "Meža roze" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1969: "Kastaņu nakts" (Liesma).
1972: "Ja tu uzticētos" (Liesma).
1974: dzejoļu izlase "Atsaukšanās" (Liesma).
1978: "Cilvēks cilvēkam" (Liesma).
1983: "Neatgriešanās atgādinājums" (Liesma).
1988: "Attieksme" (Liesma).

Dzeja bērniem

1958: "Juris un Muris” (Latvijas Valsts izdevniecība).
1958: "Gudrinieki" (Latvijas Valsts izdevniecība)
1962: "Uz priekšu" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1969: "Tu, vasara, nedusmo!" (Liesma).
1971: "Ejam, zēni!" (Liesma).
1976: "Skani, mana valodiņa" (Zvaigzne)
1978: "Draugos ar mūziku" (Zvaigzne)
1981: "Meža olimpiāde" (Liesma)
2001: "Gudrinieki" (Jumava)
2014: "Juris un Muris" (Zvaigzne ABC)

ZIEDOŅA PURVA DZEJAS RECEPCIJA MŪZIKĀ

Dziesmas ar Ziedoņa Purva dzejas tekstiem komponējuši Valdis Aivars, Juris Amoliņš, Miervaldis Celmiņš, Georgs Dovgjallo, Gunārs Freidenfelds, Edmunds Goldšteins, Jānis Ivanovs, Igors Jakovļevs, Romualds Jermaks, Jānis Kaijaks, Aldonis Kalniņš, Valters Kaminskis, Juris Karlsons, Aleksandrs Kublinskis, Pauls Kvelde, Jānis Ķepītis, Jānis Līcītis, Zigmars Liepiņš, Jānis Līvmanis, Jānis Ozoliņš, Raimonds Pauls, Pēteris Plakidis, Ģederts Ramans, Zigurds Rezevskis, Vilnis Salaks, Aleksandrs Saliņš, Jānis Sildegs, Ēvalds Siliņš, Ādolfs Skulte, Aivars Šics, Uldis Stabulnieks, Alfrēds Tučs, Lolita Vambūte, Ruta Vintule, Alnis Zaķis, Edvīns Zālītis, Marģeris Zariņš, Arvīds Žilinskis.

Citātu galerija

PAR ZIEDONI PURVU

“[..] lietišķs, atturīgs, solīds un smalks. Strīdīgās reizēs nekad savu viedokli neuztiepj, arī tad, kad taisnība viņa pusē. Labs latviešu dzejas pazinējs, daudzus autorus citē no galvas. [..] Laikmets mūsu paaudzei uzspiedis traģisma zīmogu. Tas nav izdzēšams, un ar to jānostaigā līdz mūža galam. Un tāpēc nav nekāds brīnums, ja dzīvē un dzejā mums, likteņkopības saistītiem, laikam viens no galveniem motīviem ir un paliks – cilvēkam būt. Manā uztverē tas izsaka arī literatūras visgalveno uzdevumu. Šis bezkompromiss izvijas cauri visai Ziedoņa Purva literārajai un sabiedriskajai darbībai. Pieticīgas atzinības saņēmis no kritiķiem, Ziedonis Purvs manās acīs – līdz pašam kaulam dzejnieks. Pat savu atvaļinājuma laiku saulainas vasaras zenītā viņš paliek Rīgā pie rakstāmgalda un turpina dzīt dzejas vagu neatlaidīgi, skrupulozi uz priekšu. Arī ceļā uz darbu trolejbusos top, kā pats autors pasmejas, tā saucamie trolejbusa dzejoļi. Tās ir saņemto impulsu tūlītējas atskaņas.”

Arvīds Skalbe par Ziedoni Purvu. Karogs, 1983, Nr. 10.

ZIEDONIS PURVS PAR DZIESMU TEKSTIEM

“Kā top dziesmu teksti? – Vienā teikumā atbildēt nevar. Ir abējādi: papriekšu mūzika, pēc tam teksts, un arī otrādi. Lielākā daļa gan radušās tā: komponists atnes savu melodiju. To noklausījies, es uzrakstu tekstu. Tā radās arī “Baltā saule”. Kopā ar R. Paulu noklausījāmies melodiju trīs reizes, izstrīdējāmies. Teicu, ka redzu jūru, ļoti daudz saules un mīlestību. Raimonds Pauls piekrita – lai tik rakstot augšā. Un jau, braucot no Rīgas līdz Bulduriem, pusstundas laikā tapa teksts.”
Matisone, G. Kopā ar Ziedoni Purvu. Liesma, 1981, 3. oktobris.

Saiknes

Gunars Saliņš - Draugs
Inta Purva - Radiniece

Pseidonīms

R. Rāva, I. Silavs

Izglītība

–1951
Jelgavas pedagoģiskā skola
Jelgava
Neklātienē beidzis Jelgavas pedagoģisko skolu.

–1962
Latvijas Konservatorija
Krišjāņa Barona iela 1, Rīga
Studējis Latvijas Konservatorijas kordiriģentu nodaļā.

1931–1937
Īslīces pamatskola
Īslīces pagasts
Mācījies Īslīces pamatskolā.

1938–1944
Jelgavas Skolotāju institūts
Jelgava
Studējis Jelgavas Skolotāju institūtā.

Darbavieta

1947–1960
Bauska
Latviešu valodas un dziedāšanas skolotājs Bauskas 1. septiņgadīgajā skolā.

1960–1962
Latvijas Valsts izdevniecība
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Redaktors Latvijas Valsts izdevniecības Mūzikas un mākslas literatūras redakcijā.

1970–1971
Latvijas Padomju rakstnieku savienības klubs
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Rakstnieku savienības kluba direktors.

1977–1988
Žurnāls "Karogs"
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Prozas redaktors žurnālā "Karogs".

Dalība organizācijās

1964–1990
Latvijas Padomju rakstnieku savienība
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Biedrs.

Ceļojums

1983
Kanāda

Apglabāts

15.07.1989
Raiņa kapi