Velta Kaltiņa

5 bildes
Lomas: dzejniece

Velta Kaltiņa (1931) – dzejniece. Dzejai raksturīga filozofiska ievirze, pievēršanās cilvēka iekšējai pasaulei.

Dzimšanas laiks/vieta

28.06.1931
Mēmeles pagasts
Dzimusi Mēmeles pagasta "Būtaniškās".

Profesionālā darbība

1962, 31. marts: pirmais publicētais dzejolis "Paraksts" laikrakstā "Literatūra un Māksla".


Dzejoļu krājumi
1967: "Paraksts".
1970: "Zilo ziloņu taures".
1973: "Sarkanmāla vāpe".
1978: "Egretta alba".
1981: "Atbalss akā".
1985: "Mīlestības atnākšana".
1995: "Krusta zīmē".
1997: "Likteņstāsts un 33 liktenīgi dzejoļi" (ar biogrāfisku vēstījumu).
2000: "Mīlestības ārprāts jeb Lielie kāposti".
2016: "Dzeja" (kopkrājums ar Roaldu Dobrovenski, grāmatas otrā pusē "Стихи").
2021: "Kodols".

Romāni
2002: "Te biju es".
2005: "Savvaļas ganībās".

Saiknes

Nodarbes

Dzīvesvieta

Ikšķile

Izglītība

Gricgales pamatskola
Gricgale

–1950
Neretas vidusskola
Dzirnavu iela 4, Nereta

1950–1955
Rīgas Medicīnas institūts
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 12, Rīga
Farmācijas fakultāte

1973–1975
PSRS Zinātņu akadēmijas Maksima Gorkija Pasaules literatūras institūts
Povarskaya 25А, Maskava
Beigusi Augstākos literatūras kursus.

Darbavieta

1955–1964
Ventspils
Bijusi provizore Ventspils aptiekās.

1961–1964
Lasījusi lekcijas medicīnas skolā.

1965–1969
Rīgas pilsētas 12. bibliotēka
Rīga

1969–1973
Republikas zinātniski tehniskā bibliotēka
Rīga
Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja

1976–1982
Ražošanas apvienība "Daiļrade"
Rīga
Dzintara apstrādes meistare

Dalība organizācijās

1971–1990
Latvijas Padomju rakstnieku savienība
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Biedre

1990
Latvijas Rakstnieku savienība
Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga
Biedre