Pēteris Jurciņš

5 bildes
Lomas: dzejnieks

17.12.1932 – 18.02.2004

Dzimšanas laiks/vieta

17.12.1932
Nautrēnu pagasts
Dzimis Nautrēnu pag. Rogovkas ciemā.

Miršanas laiks/vieta

18.02.2004
Rīga

Personiska informācija

Dzimis Rogovskā kurpnieka Aleksandra un pastnieces Annas  ģimene. 

Profesionālā darbībaLiterārā darbība
Pirmā publikācija -
dzejolis "Soļu dziesma"  žurnāls "Liesma" 1960, Nr 6. Literārā līdzdalība citos projektos
1973: scenārija autors filmai "Klātbūtne" (režisors — Arvīds Krievs).
1981: dziesmas "Vālodzīte" autors filmai "Limuzīns Jāņu naksts krāsā" (režisors — Jānis Streičs).

Nodarbes

Dzīvesvieta

Sakstagols

1997–1998
Rīga
Sabiedrisko lietu nodaļas vadītājs Latvijas policijas akadēmijā.

Izglītība

–1957
Beidzis speciālo milicijas vidusskolu Kauņā.

1950
Nautrēnu vidusskola
Beidzis Nautrēnu vidusskolu.

1963
Neklātienē beidzis Iekšlietu ministrijas Augstāko skolu Minskā.

Piemiņas vietas

Dasetnieku kapos uzstādīts mākslinieku D. Brūveres un M. Veides darināts piemiņas akmens ar vālodzītes motīvu. Jau miršanas gadā un visos turpmākajos Pēterdienā Rogovkā pulcējas novada un visas Latvijas literāti, risinās savdabīga Latgales dzejas diena. 

Dienests

1951–1953
Dienējis Padomju armijā.

Darbavieta

1954–1955
Strādājis mēbeļu artelī "Asociācija".

1957–1963
Liepāja
Operatīvais pilnvarotais un vecākais operatīvais pilnvarotais Aucē, Liepājā, Aizputē. 

1963–1965
Tukums
Bijis kriminālizmeklēšanas nodaļas priekšnieks un milicijas nodaļas priekšnieka vietnieks Tukumā. 

1964–1969
Madona
Bijis Madonas rajona milicijas priekšnieks. 

1967–1979
LPSR Iekšlietu ministrijas politiskā un audzināšanas darba nodaļas instruktors, Valsts autoinspekcijas aģitators un propagandas nodaļas priekšnieks, politiskās audzināšanas nodaļas priekšnieka vietnieks. 

1979–1985
Izdevniecība "Liesma"
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Bijis izdevniecības "Liesma" redakcijas vadītājs.

1987
Latvijas Radio
Rīga
Bijis Latvijas radio literāro raidījumu komentētājs, radioprogrammas vadītājs.

Dalība organizācijās

1970–1990
Latvijas Padomju rakstnieku savienība
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Biedrs

1990–2004
Latvijas Rakstnieku savienība
Rīga
Biedrs

Ceļojums

1974
Bulgārija
Tūrisma brauciens no Padomju un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrību savienības.

1976
Japāna

1976
Filipīnas

1976
Singapūra

09.1979
Vācijas Demokrātiskā Republika

1980
Zviedrija
Brauciens studiju nolūkos.

1982
Dienvidslāvija
Dzejnieku tikšanās.

09.1982
Dienvidslāvija
Brauciens PSRS Rakstnieku savienības delegācijas sastāvā.

07.1985–08.1985
Čehoslovākija
Brauciens uz valodas kursiem Čehoslovākijā no PSRS Rakstnieku savienības.

Apglabāts

Nautrēnu pagasts
Apbedīts Nautrēnu pagasta Desetnieku kapsētā.