Kultūras fonda prēmija

1924 – 1940

1920. gada 20. oktobrī Ministru kabinets pieņem noteikumus par Kultūras fonda dibināšanu, šie noteikumi stājas spēkā 18. novembrī. Sākumā Kultūras fonds darbojas pie Izglītības ministrijas, bet no 1921. gada ir patstāvīga iestāde. Fonda līdzekļi izlietoti zinātnes, mākslas un izglītības labā, pabalstiem, prēmijām, stipendijām, ārzemju ceļojumiem mācību nolūkā. Sākot ar 1924. gadu, piešķirtas Kultūras fonda prēmijas zinātnē, literatūrā, mūzikā un tēlotājā mākslā, ar 1936. gadu arī žurnālistikā. Prēmijas piešķirtas līdz 1940. gadam un pēc četru gadu pārtraukuma – 1944. gadā.

Gads no

1924

Gads līdz

1940

Valsts

Latvija

Kategorija

Apbalvojumi Latvijas Republikā (1918–1940)

Personas

Valerija Bērziņa-Baltiņa
Prēmija piešķirta par darbu "Latviešu valodas vārdnīca".
1994

Osvalds Akmentiņš
Prēmija piešķirta par aktīvu 50 gadu darbu žurnālistikā, īpaši pievēršoties nacionālajiem jautājumiem.
1993

Jānis Mežaks
Prēmija piešķirta par 40 gadus ilgu veiksmīgu darbu latviešu kultūras un izglītības laukā.
1993

Ingrida Vīksna
Prēmija piešķirta par romānu "Nams kalna malā".
1993

Veronika Janelsiņa
Prēmija piešķirta par stāstu krājumu "Es, zilais putns".
1992

Mārtiņš Derums
Prēmija piešķirta par latviešu valodas kopšanai veltītu rakstu sēriju presē.
1991

Jānis Klīdzējs
Prēmija piešķirta par stāstu krājumu "Satikšanās Rīgā".
1990

Maija Meirāne
Prēmija piešķirta par pirmo dzejoļu krājumu "Dūmistaba".
1989

Vaira Vīķe-Freiberga
Prēmija piešķirta par nopelniem tautas dainu pētīšanā un popularizēšanā grāmatās: "Saules dainas" (kopā ar I. Freibergu), "Dzintara kalnā" un rediģētajā darbā "Linguistics and Poetics of Latvian Folk Songs" ("Latviešu tautasdziesmu lingvistika un poētika"
1989

Laimonis Olvils Zandbergs
Prēmija piešķirta par žurnāla "Jaunā Gaita" ilggadēju rediģēšanu un tā izveidošanu par izcilu laikmetīgu izdevumu.
1989

Darbi

Viena mūža nepietiek
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumu "Viena mūža nepietiek".
1988

Brīnumaini
Prēmija piešķirta par grāmatu "Brīnumaini".
1986

Rītdiena nekad nenāks
Prēmija piešķirta par stāstu krājumu "Rītdiena nekad nenāks".
1981

Alkazars
Prēmija piešķirta par romānu "Alkazars".
1980

Latvijas kultūras vēsture. 1710-1800
Prēmija piešķirta par darbu "Latvijas kultūras vēsture, 1710–1800".
1976

Atspulgu nams
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumu "Atspulgu nams".
1975

Solis silos. Dzejoļi 1968-1971
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumu "Solis silos".
1974

Melna saule
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumu "Melnā saule".
1967

Trimdas traģika: Zviedrijas dienasgrāmatas 1. daļa
Prēmija piešķirta par esejām "Trimdas traģika".
1965

Jāņa Klīdzēja - Sniegi
1963