Pēteris Ķiķauka

1 bilde

28.11.1886 – 06.08.1967

Pēteris Ķiķauka (1886–1967) - filologs, filozofijas doktors (1931). Audzis Vīpes pagastā. Beidzis Jēkabpils pilsētas skolu (1902), mācījies telegrāfa skolā (1903-04). Strādājis par telefonistu. Pēc ģimnāzijas beigšanas (1913) studējis klasisko filoloģiju Tērbatā. Pēc universitātes beigšanas (1917) atstāts gatavoties profesūrai. 1917. gada rudenī evakuējies, strādājis par skolotāju vairākās vietās Krievijā. 1921. gadā atgriezies Latvijā un ievēlēts par grieķu filoloģijas docentu Latvijas Universitātē, profesors (1931). Filozofijas doktora grādu ieguvis par darbu "Metres de la poesie grecque monodique" ("Grieķu monodiskās dzejas pantmēri"). No 1933. gada bijis arī LU bibliotēkas tehniskais vadītājs, no 1935. gada - pārzinis. No 1944, gada dzīvojis Vācijā, 1948. gadā devies uz Kanādu. Līdz 1950. gadam strādājis par grieķu valodas lektoru Makmāstera universitātē Hamiltonā. Publicējis darbus "Grieķu gramatika" (1-2, 1926-34), "Piezīmes par dažiem latviešu valodas labojumiem" (1937), "Grieķu literatūras vēsture" (1944) u.c. Daudz rakstu Latvijas un trimdas periodiskajos izdevumos.

Dzimšanas laiks/vieta

28.11.1886
Mihanaviči
Dzimis Minskas guberņas Mihanovičos.

Miršanas laiks/vieta

06.08.1967
Bērlingtona

Personiska informācija


Profesionālā darbība

Plašāk: https://enciklopedija.lv/skirklis/57282

Latvijas Kultūras fonda balva par darbu “Par grieķu metriku un grieķu gramatiku” (1927), III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (1935). 1986. gadā par godu profesora simtgadei izdota bronzas piemiņas medaļa “Prof. Pēteris Ķiķauka, 1886–1967”.

Citātu galerija

L. Ķiķauka P. Kā es kļuvu par profesoru? // Jaunā Gaita, 1986, 160.-161.; Ķiķauka T. Mans tēvs // Turpat, 160; Ķiķauka P. Desmit emigrācijas gadi // Skolotāju Av., 1989, 30.VIII; Šuvajevs I. Aizmirstais klasiķis // Turpat; Vecvagars M. Senklasiskās filoloģijas profesors Pēteris Ķiķauka // Grāmata, 1991, 2.

Saiknes

Nodarbes

Izglītība

1902
Jēkabpils pilsētas skola
Jēkabpils

1903–1904
Rīgas pasta un telegrāfa skola
Rīga

1913
mācījiesbeidzis ģimnāziju

1913–1917
Tērbatas Universitāte
Ülikooli 18, Tartu
studē klasisko filoloģiju

Darbavieta

1922–1944
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga

Apglabāts

Vudlendas kapsēta

Apbalvojumi

Kultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par grāmatu "Grieķu gramatika", par darbiem sengrieķu valodā, veltītiem grieķu dzejas metrikai.
Zinātne
1927

Triju Zvaigžņu ordenis
Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris ar Domes 1935. gada 15. novembra lēmumu.
III šķira
1935