Jānis Mežaks

1 bilde

Jānis Mežaks (1923–?) – skolotājs, arhivārs, sabiedrisks darbinieks. Latviešu Nacionālās apvienības Kanādā izglītības nozares vadītājs; PBLA Kultūras fonda valdes loceklis, vadījis izglītības nozari (no 1951), gādājis par mācību grāmatām, rakstījis par audzināšanas un kultūras jautājumiem. Sakārtojis izlasi "Gadskārta latvju dainās" (1956), izdevis grāmatu par latviešiem Kanādā "In Search of Freedom" ("Brīvību meklējot").

Dzimšanas laiks/vieta

21.01.1923
Sāviena

Personiska informācija

Precējies ar Almu Seķi.

1949: ar sievu izceļoja uz Kanādu, nonāca Halifaksā, kur līgumgadu nostrādāja dārzniecībā; pēc tam pārcēlās uz Toronto un iesaistījās sabiedriskajā un izglītības darbā.

Pateicoties Jānim Mežakam un viņa darba Ontario provinces arhīvā, tur izveidota Latviešu (LNAK) dokumentu krātuve.

Profesionālā darbība

Pirmo sabiedriskā darba pieredzi ieguvis darbā 119. Sāvienas mazpulkā.

PBLA Kultūras fonda valdes loceklis, vada izglītības nozari (no 1951), gādā par mācību grāmatām, raksta par audzināšanas un kultūras jautājumiem.

Sakārtojis izlasi "Gadskārta latvju dainās" (1956), izdevis grāmatu par latviešiem Kanādā "In Search of Freedom" ("Brīvību meklējot").

Citātu galerija

PAR JĀNI MEŽAKU

"Ar savu nosvērto, neatlaidīgo un pašaizliedzīgo darbu viņš ir ieguvis redzamu vietu latviešu kulturāli-sabiedrisko darbinieku aprindās Kanādā un ir pazīstams arī Latvijā. Sevišķi nopelni viņam ir latviešu jaunatnes audzināšanas laukā, kur viņa vadībā tika izveidotas latviešu skolas Kanādā, ar noteikti izteiktām latviskās audzināšanas un izglītošanas programmām, pamatziglītībām un vidējās izglītības līmeni. Tāpat nenoliedzams ir arī viņa pienesums latviešu kultūras saglabāšanā un tālākveidošanā. Jānis Mežaks ir arī ļoti iecienīts un respektēts kanādiešu sabiedrībā, kur viņam ir arī lieli nopelni latviešu tautas un Latvijas interešu aizstāvēšanā."

Kalupnieks, A. Rosīgā darbā aizvadīti gadi. Latvija Amerikā, Nr.3 (18.01.2003)

Dzīvesvieta

2011
Latvija
Atgriezās uz dzīvi Latvijā, apmetās pie māsas.

Izglītība

–1943
Rēzeknes skolotāju institūts
Rēzekne

–1960
Toronto Universitāte
Toronto
Ieguva bakalaura grādu vēsturē.

–1963
Toronto Universitāte
Toronto
Ieguva maģistra grādu vēsturē.

Darbavieta

Ontario
Strādāja Ontario provinces arhīvā.

Laikraksts "Latvija Amerikā"
Toronto
Viens no redaktoriem.

"Daugavas Vanagu Mēnešraksts"
Viens no redaktoriem.

1946–1949
Vācija
Strādāja par skolotāju Baltiešu bērnu nama Latviešu nodaļā Klingbergā.

1949–1950
Helifeksa
Strādāja dārzniecībā.

1951
Kanāda
Ievēlēts par Latviešu Nacionālās apvienības Kanādā latviešu skolu nozares vadītāju.

Apcietinājums

Zedelgema
Pēc Otrā pasaules kā latviešu leģionārs atradās gūstekņu nometnē.

Dalība organizācijās

Studentu korporācija "Beveronija"

Daugavas Vanagi
Kanāda
Daugavas Vanagu Kanādas nodaļas mūža biedrs.

Dienests

1943
Iesaukts Darba dienestā.

01.1944
Latviešu leģions
Iesaukts.

Emigrē

1949
Kanāda
Rudenī izceļoja uz Kanādu.

Apbalvojumi

Kultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par 40 gadus ilgu veiksmīgu darbu latviešu kultūras un izglītības laukā.
1993

Triju Zvaigžņu ordenis
2003