Pēteris Norvilis

3 bildes

25.08.1902 – 28.08.1996

Pēteris Norvilis (1902–1996) – skolotājs, literāts, psihologs. Brālis komponists Jānis Norvilis. Dzejoļi un stāsti iespiesti žurnālos un dienas presē (1922–1934). Izdotas lugas "Malienas studenti" (1924), "Zaļie" (1928) un "Vaida". 1951. gadā Minsteres universitātē ieguvis doktora grādu par pētījumu "Zur Phaenomenologies der Aufmerksamkeit". Latviešu trimdas sabiedrībā pazīstams kā ilggadīgs Kultūras biroja vadītājs, Humanitāro zinātņu asociācijas darbinieks, ALA Kultūras biļetena redaktors un zinātnisku, pedagoģisku un literāru darbu autors.

Dzimšanas laiks/vieta

25.08.1902
Praulienas pagasts
Dzimis Mauros.

Miršanas laiks/vieta

28.08.1996
Jelgava

Personiska informācija

Ap 1909. gadu kopā ar tēvu Kārli Norvili, Liezeres dzirnavnieku, māti Emīliju Norvili (dzimusi Liepiņa) un brāli, vēlāko komponistu Jāni Norvili pārcēlās uz Liezēri, kur Kalna dzirnavās aizritēja skolas gadi.
Pirmā pasaules kara laikā ģimene devās bēgļu gaitās uz Krieviju, dzīvoja Ņižņija Novgorodā.
Studiju brīvlaikos vasarās strādāja tēva dzirnavās.

Sieva Olga Norvile.

1951: 15. decembrī no Brēmerhāfenas (Vācija) ar kuģi ieradās Ņujorkā.
1994: 21. septembrī atgriezās uz dzīvi Latvijā, dzīvoja Jelgavā.

Profesionālā darbība

Skolas laikā rediģēja Cesvaines ģimnāzijas žurnālu "Meklējot".
Sarakstīja stāstus, lugas, mīklas, arī dzejoja.
No lugām "Zaļie" kļuva populāra aizsargu sarīkojumos.

Studiju laika iestājās Zemnieku savienībā un rosīgi darbojas Malienas studentu biedrībā. Piedalījās rakstnieku vakaros ar saviem darbiem kopā ar Jāni Medeni, Kārli Studentu un Jāni Grotu. Sadarbojas ar Viktoru Eglīti un Eduardu Virzu.

1951: par pētījumu "Zur Phaenomenologies der Aufmerksamkeit" Minsteres universitātē ieguvis doktora grādu.
1954: viens no Latviešu humanitārās zinātņu asociācijas (LHZA) dibinātājiem.
Latviešu akadēmisko mācībspēku un zinātnieku apvienības (ASV) vicepriekšsēdis.
Latvijas Universitātes goda doktors, profesors.

Saiknes

Alfons Vilsons - Studiju biedrs
Augusts Saulietis - Skolotājs
Jānis Kadilis - Skolas biedrs
Jānis Norvilis - Brālis
Karina Eglīte-Bērziņa - Studiju biedre
Raits Birkmanis - Studiju biedrs

Dzimtais vārds

Arī Pēteris Norvils

Pseidonīms

Pseid. Pers Nirts

Izglītība

–1921
Cesvaines ģimnāzija
Cesvaines pils
Beidzis.

–1957
Kolumbijas universitāte
Ņujorka
Ieguva maģistra grādu bibliotēku zinātnēs.

Liezeres pamatskola
Liezēre

Kārzdabas pagastskola
Kārzdaba

Rīga
Mācījies Rīgas garīgajā skolā.

1921–1942
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Studēja ar pārtraukumiem. Studēja mehāniku, bet studijas nebeidza, 1937: atkārtoti iestājās LU, uzsāka filozofijas un filoloģijas studijas.

1946–1951
Minsteres universitāte
Bispinghof 3, 48143 Münster, Germany
Uzsāka studijas psiholoģijā un blakus priekšmetiem filozofijā un slāvu filoloģijā. Par zinātnisko darbu "Par uzmanības fenomenoloģiju" Minsteres Universitāte 1951. gada 27. augustā piešķīra Dr. phil. grādu.

Darbavieta

Žurnāls "Aizsargs" (1923-1938)

Ņujorka
Strādāja Fordhama Universitātes bibliotēkā.

Amerikas Latviešu apvienība
Amerikas Savienotās Valstis
Desmit gadus vadīja ALA Kultūras biroju.

Grēvenes latviešu ģimnāzija
Grēvene
Psiholoģijas un latviešu valodas skolotājs.

1936–1940
Sabiedrisko lietu ministrija
Rīga

1942–1944
Rīga
Strādā Arodu savienībā.

Dienests

Dalība organizācijās

Emigrē

1944
Vācija
Devās bēgļu gaitās.

1950
Amerikas Savienotās Valstis
Izceļoja uz dzīvi.

Apglabāts

Liezēres kapi
Apglabāts dzimtas kapos.

Apbalvojumi

Aizsargu Nopelnu krusts
1936

Atzinības krusts
1938

Kultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par ilggadēju darbu latviešu kultūras un izglītības laukā.
1978