Alfons Vilsons

3 bildes

13.10.1917 – 04.12.1993

Alfons Vilsons (1917–1993) – literatūrzinātnieks, literatūrvēsturnieks.
Beidzis Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultāti (1947). Zinātniskais
līdzstrādnieks Valodas un literatūras institūtā (1946–1979).Zinātnisko interešu lokā bijuši latviešu literatūras vēstures jautājumi,
kas skar 19. gadsimta otro pusi un 20. gadsimta pirmās desmitgades, kā arī
atsevišķu rakstnieku un literatūrkritiķu (Eduards Veidenbaums, Rūdolfs
Blaumanis, Antons Birkerts, Ernests Birznieks-Upītis, Janis Jansons, Rainis,
Andrejs Upīts) daiļrades izpēte, kas rezultējusies sešās monogrāfijās.
Pievērsies literatūras sakaru izpētei un estētikas problēmu analīzei.
Publicējis rakstus par latviešu folkloru, teātra vēsturi, kā arī ceļojuma
aprakstus, rakstījis recenzijas par grāmatām un teātra izrādēm.

Dzimšanas laiks/vieta

13.10.1917
Sanktpēterburga
Tolaik – Petrograda.

Miršanas laiks/vieta

04.12.1993
Rīga

Personiska informācija

Dzimis 1917. gada 13. oktobrī Petrogradā strādnieku ģimenē (māte bijusi grāmatiesējēja).

Profesionālā darbība

1943: pirmais pētnieciskais darbs – izstrādātais maģistra darbs "Meklējumi un
atziņas literatūras metodoloģijā".

1949: ieguvis filoloģijas zinātņu kandidāta grādu, aizstāvot disertāciju "Blaumaņa reālisms" (zinātniskais vadītājs – Andrejs Upīts).Grāmatas

1955: Revolucionārais dzejnieks un domātājs Ed. Veidenbaums1956: Latviešu literatūras klasiķis Rūdolfs Blaumanis1956: Tautas rakstnieks E. Birznieks-Upītis1957: J. Jansona-Brauna dzīve (1957, kopā ar Valentīnu Šteinbergu)1967: Veidenbauma dzīve1977: J. Jansons-Brauns par internacionālismu un estētiku (kopā ar
Valentīnu Šteinbergu)Kopdarbi

1952: Tautas rakstnieka Andreja Upīša 75 gadi1953: Tautas rakstnieks Andrejs Upīts1954: J. Raiņa daiļrade1959–1962: Latviešu literatūras vēsture 6 sējumos (1–6)1962: Tautas rakstnieka Andreja Upīša 85 gadi1965: Šekspīrs un latviešu teātris (kopā ar Birutu Gudriķiun Viktoru Hausmani)1965: Tautas dzejnieks Rainis (1865–1965)1967: Latviešu literatūra PSRS tautu saimē1971: Latviešu literatūras vēsture (krievu valodā, 1–2)1967: Latviešu un Rietumeiropas literatūra1975: Kritika – teorija, vēsture, prakse1985: Mūsdienu latviešu padomju literatūra (1960–1980)Sastādītājs

1957: Poruks, Jānis. Dzejoļi1958: Birkerts, Antons. Daiļdarbi un atmiņas1961: Veidenbaums, Eduards. Kopoti raksti 2 sējumos1967: Veidenbaums, Eduards. Kā gulbji balti padebeši...


Citātu galerijaPar Alfonu Vilsonu

“Nu jau vairāk nekā 20 gadus viņa darbība saistās ar tagadējo ZA
Valodas un literatūras institūtu – no pašām pirmajām tā nodibināšanas dienām.
Viņš piedalījies gandrīz visu nozīmīgāko kolektīvo pētījumu izstrādāšanā.
Sevišķi liels A. Vilsona ieguldījums akadēmiskās “Latviešu literatūras vēstures”
sešsējumu izdevuma sagatavošanā. Tur ievietoti viņa plašie pārskati par jaunlatviešu
un jaunās strāvas laikmeta literāro procesu, kā arī daudzi monogrāfiski
apcerējumi (par Krišjāni Valdemāru, Apsīšu Jēkabu, Doku Ati, Zeiboltu Jēkabu,
Jāni Poruku, Saulieti, Jāni Ezeriņu, Mirdzu Ķempi un citiem). Labi pārzinādams
attiecīgā laika posma literārās dzīves un atsevišķu rakstnieku daiļrades
faktus, A. Vilsons sniedz rūpīgi izstrādātus, bieži vien jauniem materiāliem
bagātus raksturojumus un vērtējumus. [..] A. Vilsons piedalījies daudzu
nozīmīgu un aktuālu problēmu risināšanā, dažādos periodiskos izdevumos un
krājumos publicējis vairāk nekā 250 rakstu par daiļrades metodes un meistarības
jautājumiem, par literatūrzinātnes metodoloģiju, par latviešu padomju
literatūras sākuma posmu 1919. gadā, par kultūras mantojuma un kultūras sakaru
problēmām, par teātra vēsturi un jaunākās literatūras procesiem utt. Daudz
laika viņš ziedo literatūras popularizēšanai, lasa lekcijas un lekciju kursus
kultūras universitātēs un citās auditorijās (piemēram, lekcijas par latviešu
literatūras vēsturi Tartu Universitātē).”Hiršs, Harijs. Briedums. Literatūra
un Māksla
, 1967, 14. oktobris.

Saiknes

Pēteris Norvilis - Studiju biedrs
Raits Birkmanis - Studiju biedrs
Tamāra Vilsone - Sieva

Pseidonīms

A. Avots

Izglītība

1925–1931
Cēsu pilsētas 2. pamatskola
Cēsis

1931–1936
Cēsu Pilsētas vidusskola
Cēsis

1937–1940
Latvijas Universitāte
Rīga
Filoloģijas fakultāte

1940–1941
Latvijas Valsts universitāte (1940–1941, 1944–1958)
Rīga
Filoloģijas fakultāte

1942–1944
Rīgas Augstskola (1942–1944)
Rīga
Filoloģijas fakultāte

1944–1947
Latvijas Valsts universitāte (1940–1941, 1944–1958)
Rīga
Filoloģijas fakultāte

Darbavieta

1940–1941
Laikraksts "Cīņa"
Rīga

1944–1948
Laikraksts "Cīņa"
Blaumaņa iela 38/40, Rīga

1946–1979
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Rīga
Zinātniskais līdzstrādnieks

Dalība organizācijās

1964–1990
Latvijas Padomju rakstnieku savienība
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga

1990–1993
Latvijas Rakstnieku savienība
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga

Ceļojums

07.1967
Stokholma
Tūristu grupā, ko organizējusi Latvijas Padomju rakstnieku savienība, apmeklējis Stokholmu un Upsalu.

1968
Londona
Tūristu grupā ceļojums uz Angliju (Londona, Stretforda). Par ceļojumu uz Šekspīra dzimteni Stretfordu publicējis rakstu "Viesos pie V. Šekspīra: Anglijas piezīme" (Cīņa, 1968, 15. septembris). http://periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#panel:pa|issue:142798|article:DIVL355|query:Alfons%20Vilsons%20

1973
Itālija

1979
Ēģipte
Tūrisma brauciensKopā ar A. Lediņu uzrakstījis aprakstu "Vidusjūras austrumpusē" (Zvaigzne, 1979, Nr.17) http://periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#panel:pa|issue:252658|article:DIVL347|query:VILSONS%20VILSONA%20

Apglabāts

10.12.1993
Rīgas Pirmie Meža kapi