Cēsu Pilsētas vidusskola

2015.gads – Reorganizējost Cēsu 2.vidusskolu un Cēsu pilsētas pamatskolu, izveido Cēsu Pilsētas vidusskolu no 1. – 12.klasei, kura realizē arī vakara un neklātienes izglītības programmas.

2010.gads – Reorganizējot Cēsu pilsētas Vakara vidusskolu, tās vakara un neklātienes izglītības programmas turpina realizēt Cēsu 2.vidusskola no 7. – 12.klasei.

2001.gads – Uz Cēsu pilsētas ģimnāzijas bāzes reorganizācijas rezultātā izveido divas skolas: Cēsu pilsētas ģimnāziju un Cēsu pilsētas pamatskolu.

1996.gads – Cēsu 1.vidusskolai piešķir pilsētas ģimnāzijas statusu.

http://www.cesuvsk.lv/skola/vesture/