Pēteris Norvilis

3 pictures

25.08.1902 – 28.08.1996

Pēteris Norvilis (1902–1996) – skolotājs, literāts, psihologs. Brālis komponists Jānis Norvilis. Dzejoļi un stāsti iespiesti žurnālos un dienas presē (1922–1934). Izdotas lugas "Malienas studenti" (1924), "Zaļie" (1928) un "Vaida". 1951. gadā Minsteres universitātē ieguvis doktora grādu par pētījumu "Zur Phaenomenologies der Aufmerksamkeit". Latviešu trimdas sabiedrībā pazīstams kā ilggadīgs Kultūras biroja vadītājs, Humanitāro zinātņu asociācijas darbinieks, ALA Kultūras biļetena redaktors un zinātnisku, pedagoģisku un literāru darbu autors.

Birth time/place

25.08.1902
Praulienas pagasts
Dzimis Mauros.

Place/time of death

28.08.1996
Jelgava

Personal information

Ap 1909. gadu kopā ar tēvu Kārli Norvili, Liezeres dzirnavnieku, māti Emīliju Norvili (dzimusi Liepiņa) un brāli, vēlāko komponistu Jāni Norvili pārcēlās uz Liezēri, kur Kalna dzirnavās aizritēja skolas gadi.
Pirmā pasaules kara laikā ģimene devās bēgļu gaitās uz Krieviju, dzīvoja Ņižņija Novgorodā.
Studiju brīvlaikos vasarās strādāja tēva dzirnavās.

Sieva Olga Norvile.

1951: 15. decembrī no Brēmerhāfenas (Vācija) ar kuģi ieradās Ņujorkā.
1994: 21. septembrī atgriezās uz dzīvi Latvijā, dzīvoja Jelgavā.

Professional activity

Skolas laikā rediģēja Cesvaines ģimnāzijas žurnālu "Meklējot".
Sarakstīja stāstus, lugas, mīklas, arī dzejoja.
No lugām "Zaļie" kļuva populāra aizsargu sarīkojumos.

Studiju laika iestājās Zemnieku savienībā un rosīgi darbojas Malienas studentu biedrībā. Piedalījās rakstnieku vakaros ar saviem darbiem kopā ar Jāni Medeni, Kārli Studentu un Jāni Grotu. Sadarbojas ar Viktoru Eglīti un Eduardu Virzu.

1951: par pētījumu "Zur Phaenomenologies der Aufmerksamkeit" Minsteres universitātē ieguvis doktora grādu.
1954: viens no Latviešu humanitārās zinātņu asociācijas (LHZA) dibinātājiem.
Latviešu akadēmisko mācībspēku un zinātnieku apvienības (ASV) vicepriekšsēdis.
Latvijas Universitātes goda doktors, profesors.

Affinities

Alfons Vilsons - Study mate
Augusts Saulietis - Teacher
Jānis Kadilis - Schoolmate
Jānis Norvilis - Brother
Karina Eglīte-Bērziņa - Study mate
Raits Birkmanis - Study mate

Name at birth

Arī Pēteris Norvils

Pseudonym

Pseid. Pers Nirts

Education

–1921
Cesvaine Secondary School
Cesvaines pils
Beidzis.

–1957
Columbia University of the City of New York
Ņujorka
Ieguva maģistra grādu bibliotēku zinātnēs.

Liezere Primary School
Liezēre

Kārzdabas pagastskola
Kārzdaba

Rīga
Mācījies Rīgas garīgajā skolā.

1921–1942
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Studēja ar pārtraukumiem. Studēja mehāniku, bet studijas nebeidza, 1937: atkārtoti iestājās LU, uzsāka filozofijas un filoloģijas studijas.

1946–1951
University of Münster
Bispinghof 3, 48143 Münster, Germany
Uzsāka studijas psiholoģijā un blakus priekšmetiem filozofijā un slāvu filoloģijā. Par zinātnisko darbu "Par uzmanības fenomenoloģiju" Minsteres Universitāte 1951. gada 27. augustā piešķīra Dr. phil. grādu.

Working place

Žurnāls "Aizsargs" (1923-1938)

Ņujorka
Strādāja Fordhama Universitātes bibliotēkā.

Amerikas Latviešu apvienība
Amerikas Savienotās Valstis
Desmit gadus vadīja ALA Kultūras biroju.

Grēvenes latviešu ģimnāzija
Grēvene
Psiholoģijas un latviešu valodas skolotājs.

1936–1940
Sabiedrisko lietu ministrija
Rīga

1942–1944
Rīga
Strādā Arodu savienībā.

Service

Participation in organisations

Emigrated

1944
Vācija
Devās bēgļu gaitās.

1950
Amerikas Savienotās Valstis
Izceļoja uz dzīvi.

Buried

Liezēres kapi
Apglabāts dzimtas kapos.

Awards

Aizsargu Nopelnu krusts
1936

Atzinības krusts
1938

Kultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par ilggadēju darbu latviešu kultūras un izglītības laukā.
1978