Antons Birkerts

6 bildes

03.04.1876 – 07.01.1971

Antons Birkerts (1876–1971) – literatūrzinātnieks, rakstnieks. Rakstījis dzeju un prozu. Galvenais darbības lauks bija literatūrvēsture. Vairāku grāmatu par Raini autors. Rakstījis arī monogrāfijas par citiem rakstniekiem (Garlību Merķeli, Kārli Skalbi, Rūdolfu Blaumani), sarakstījis mācību grāmatas, tulkojis no krievu valodas.

Dzimšanas laiks/vieta

03.04.1876
Jaunsvirlaukas pagasts
Dzimis Franksesavas, vēlākā Jaunsvirlaukas pagasta Jaunbitēnos

Miršanas laiks/vieta

07.01.1971
Jūrmala

Personiska informācija

Dzimis saimnieka ģimenē. Tēvs Jānis Birkerts (1839–1922), māte Trīne Birkerte. Brālis Georgs, Pēteris, māsas – Līna un Emīlija.
Dzīvesbiedre Elza Birkerte.
Piedalījies jaunstrāvnieku kustībā.
1905: kopā ar brāli Pēteri Birketu piedalījies revolūcijas kustībā. Gada beigās apcietināts un ieslodzīts Rīgas Centrālcietumā, bet 1906. gada maijā pierādījumu trūkuma dēļ atbrīvots.
Pēcrevolūcijas gados aktīvi darbojies ārpusskolas
izglītības jomā.

Profesionālā darbība

1896, 18./30. apr.: pirmā publikācija laikrakstā "Dienas Lapa" – korespondence
"No Jaunsvirlaukas" (ar parakstu A.), "Saimnieču un zelteņu
kalendārā 1897. g." – A. Negri atdzejojumi.
1897: pirmie dzejoļi iespiesti
antoloģijā "Dzejas pūrs" ar vēlāk bieži lietoto parakstu – Antons.
1933, oktobris: kopā ar brāli Pēteri Birkertu pārņēmis Raiņa un Aspazijas arhīvu.


Dzejoļu krājumi
1907: "Zem dzimtenes pelēkās
debess".
1910: "Ziedoņa balsis".

Proza
1907: stāsts "Viena
vasara".
1907: stāstu un skiču grāmata "Manas meitenes".
1908: romāns "Pedagogi".
1910: stāsts "Dzīves degpunktā".
1923: stāstu un noveļu krājums
"Pārvērtības".


Darbība literatūrzinātnē
Monogrāfijas, apceres
1919: "J. Rainis".
192?: "Garlībs Merķelis dzīvē un darbā".
1923: monogrāfija par Kārli Skalbi (Antona Birkerta "Kopoti raksti" 1. sējumā).
1925: "Krišjānis Valdemārs un viņa centieni".
1925: "J.
Raiņa dzīve" (apcere Raiņa kopotu rakstu "Dzīve un darbi" 1.
sējumā).
1925: "Rainis kā domātājs".
1925: "Rainis kā mākslinieks".
1930: "J. Rainis dzīvē un darbā".
1930: "Rūdolfs Blaumanis dzīvē un darbā".
1961: "J. Rainis Slobodskas trimdā".
1964: "J. Rainis Pleskavas trimdā".Citi nozaru pētījumi
19??: "Anekdote latviešu literatūrā".
19??: "Anekdote pasaules literatūrā".
19??: "Muižnieku un zemnieku savstarpējās attiecības mūsu tautas anekdotēs".
19??: "Muiža un muižnieki latvju tautas anekdotēs; Anekdošu nacionālā īpatnība".
19??: "Anekdotes ceļošana".
1927: "Latviešu intelligence [sic] savās cīņās un gaitās" (1–2).
1938: "Latvju tautas estētika vēstures perspektīvā".
1958: "Jaunatnes audzinātājs Andrejs Jesens".


Sastādītājs
1925–1931: Rainis
"Dzīve un darbi" biogrāfija un kopoti raksti 11 sējumos.
1935: Frīdrihs Šillers "Fr. Šillera rakstu izlase".
1936: Johans Volfgangs Gēte "Gētes rakstu izlase".
1940: Rainis "Mūza cīņās".
1940: Rainis "Kalnā kāpējs".
1947–1950: Rainis "Kopoti raksti" (pirmie septiņi sējumi kopā ar Kārli Freinbergu).
1962: "Rūdolfs Blaumanis laika biedru atmiņās".

Autors un sastādītājs grāmatām skolām un pašmācībai
1919–1921: "Latvijas vēstures hrestomātija, 1–2".
1920: "Latvijas vēsture".
1920–1922: "Mazā Latvijas vēstures hrestomātija".
1921: "Apkārtnes mācība".
1921: "Apkārtnes mācības metodika".
1921: "Mazā Latvijas
vēsture".
1921: "Mazā vēsturnieka lasāmā grāmata".
1930: "Apkārtnes mācības pasniedzējiem".

Literatūrvēsturiskie un kritiskie raksti publicēti žurnālā "Izglītība", "Domas", "Vārds" u. c.


Ārzemju autoru darbu tulkojumi
No krievu valodas
1952: Maksims Gorkijs "Kļima Samgina dzīve".
1954: J. Brila
"Aizpurvē aust gaisma".
1954: Vsevolods Kočetovs "Žurbini".
1955: Egons Ervins Kišs "Amerikas paradīze".
1957: Gumers Baširovs "Gods".

Saiknes

Pēteris Birkerts - Brālis

Dzimtais vārds

Ansis Antons Birkerts

Pseidonīms

A. Ābols, E. Ābols, Convalia, Gājējs, A. Lauzums, Nora, Jānis Pīlādze, J. Signāls, Tonija

Izglītība

1885–1888
Franksesavas pagastskola
Jaunsvirlauka

1888–1892
Jelgavas Aleksandra skola
Dobeles iela 43, Jelgava

1900
Sanktpēterburga
Pēterburgas Mācību apgabala pārbaudes komisijā nokārtojis mājskolotāja eksāmenu.

1919–1928
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Filoloģijas un filozofijas fakultātes Pedagoģijas nodaļa (1919. gadā iestājies kā brīvklausītājs), 1922. gadā pārgājis uz Baltu filoloģijas nodaļu. Slimības dēļ universitāti nav beidzis.

Darbavieta

1894–1896
Strādājis par tiesas rakstvedi.

1900
Pleskava
Strādājis par skolotāju Pleskavas guberņā. Kijevā (1901), Poltavas gub. (1902), Vladivostokā (1903-04) un Valkā (1904-05).

1901
Kijiva
Strādājis par skolotāju Kijevā.

1902
Poltava
Strādājis par skolotāju Poltavas guberņā.

1903–1904
Vladivostoka
Strādājis par skolotāju Vladivostokā.

1904–1905
Valka
Strādājis par skolotāju Valkā.

1905
Laikraksts "Dienas Lapa" (1886–1918)
Rīga
Nodaļas vadītājs

1906–1907
Laikraksts "Mūsu Laiki"
Rīga
Žurnālists

1907
Laikraksts "Mūsu Dzīve"
Rīga
Žurnālists

1907–1911
Laikraksts "Rīgas Apskats"
Rīga
Žurnālists

1908–1914
Bijis lektors literatūras un kultūras jautājumos.

1908–1914
Laikraksts "Jaunā Dienas Lapa" (1905–1918)
Rīga
Žurnālists

1914–1916
Maskava
Strādājis par skolotāju

1940–1941
Rīga
Strādājis Raiņa literārajā fondā par literārās daļas vadītāju.

1946–1950
Jāņa Raiņa Valsts literatūras muzejs
Rīga
Zinātniskais līdzstrādnieks

1946–1950
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, līdz 1949. gadam literatūras daļas vadītājs.

Apcietinājums

1905–05.1906
Rīgas Centrālcietums
Mazā Matīsa iela 3, Rīga
1905. gada beigās apcietināts un ieslodzīts Rīgas Centrālcietumā, bet 1906. gada maijā pierādījumu trūkuma dēļ atbrīvots.

Dienests

1916–1917
1916. gada beigās mobilizēts, 1917. gada beigās demobilizēts.

Dalība organizācijās

1940–1971
Latvijas Padomju rakstnieku savienība
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Biedrs

Apglabāts

Lielupes kapi

Apbalvojumi

Kultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par monogrāfiju "Rūdolfs Blaumanis dzīvē un darbā" un biogrāfiskiem rakstiem.
Literatūra
1929

LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks
1945