Latviešu literatūras vēsture: no pirmajiem rakstiem līdz 1999. gadam

SATURS
Priekšvārds
Latviešu valodā rakstītā literatūra
16. gadsimts – 19. gadsimta pirmā puse
Zaudēto paradīzi meklējot
19. gadsimta vidus un otrā puse
Mēs viņus dēvējam par klasiķiem
19. gadsimta beigas
Ir sācies 20. gadsimts
Cilvēks pasaulē un pasaule cilvēkā
Pārskats par romāna attīstību līdz 1940. gadam
Stāstnieki
Īsproza no gadsimta sākuma līdz 30. gadu otrajai pusei
Aktīvā literatūra
Divdesmitie gadi
Divi kultūrtipi
Rainis un Čaks
Mītu radītāji
Edvarta Virzas, Aleksandra Grīna un Jāņa Veseļa proza
"Tas Kungs ar mani rotaļājas"
Erika Ādamsona un Mirdzas Bendrupes daiļrade
Kas tas ir sociālistiskais reālisms, un ko tas izdarīja ar latviešu literatūru
Četrdesmitie un piecdesmitie gadu pirmā puse
Socreālisma sairums un metastāzes
Piecdesmito gadu vidus – sešdesmito gadu sākums
Rakstnieks Abadona miera laikmetā
Visvalža Lāma proza
Reālisms kā problēma
Sešdesmito gadu dzejas renesanse
Ojārs Vācietis. "Es neizgudroju dzeju. Dzeja ir izgudrojusi mani"
Vizma Belševica. "Zieda un cirvja strīdā..."
Imants Ziedonis. "Baznīcu uz kalna celšu"
Māris Čaklais. "Es esmu bagāts. Man pieder viss, / Kas ar mani ir noticis"
Jānis Peters. "Degs dziesmu saule, mūžam degdama"
Zigmunda Skujiņa spēles
Kā nomirst romāns, un kas paliek pāri pēc tam, kad viņš ir pagalam
Regīnas Ezeras proza
Cilvēks laikā un laiks cilvēkā
Alberta Bela proza
Mūslaiku gotika
Vladimira Kaijaka proza
Detektīvs attīstīta sociālisma apstākļos
Latviešu literatūta un postmodernisms
Marģera Zariņa proza
"Pēdējie romantiķi"
Egila Plauža, Knuta Skujenieka un Leona Brieža dzeja
Ironiskā paradigma
Aivara Neibarta, Jāņa Rokpeļņa un Māra Melgalva dzeja
Arhaisti un modernizētāji
Māras Zālītes, Klāva Elsberga, Amandas Aizpurietes, Guntara Godiņa dzeja
Vilnis nāk un ir, un...
Astoņdesmito gadu "jaunā proza"
Starp varoņiem un ākstu pieminekļiem
Deviņdesmito gadu literatūra
Starpsituācija
Pieminekļi varoņiem un ākstiem
Starp pieminekļiem

Izdevējs

Apgāds "Zvaigzne ABC"

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Recepcijas persona

Jānis Poruks
Imants Ziedonis
Knuts Skujenieks
Vilis Lācis
Amanda Aizpuriete
Uldis Bērziņš
Alberts Bels
Vizma Belševica
Leons Briedis
Pēters Brūveris
Māris Čaklais
Regīna Ezera
Guntars Godiņš
Anatols Imermanis
Ilze Indrāne
Valentīns Jākobsons
Vladimirs Kaijaks
Rudīte Kalpiņa
Andris Kolbergs
Juris Kunnoss
Anita Liepa
Māris Melgalvs
Aivars Neibarts
Andra Neiburga
Jānis Peters
Andris Puriņš
Gundega Repše
Eva Rubene
Jānis Rokpelnis
Mirdza Bendrupe
Zigmunds Skujiņš
Aivars Tarvids
Aija Vālodze
Melānija Vanaga
Māra Zālīte
Rimants Ziedonis
Eriks Ādamsons
Kārlis Zariņš
Jānis Akuraters
Marģeris Zariņš
Edvarts Virza
Juris Alunāns
Ēvalds Vilks
Jānis Veselis
Eduards Veidenbaums
Aspazija
Auseklis
Rainis
Aleksandrs Čaks
Fricis Bārda
Rūdolfs Blaumanis
Anna Brigadere
Ojārs Vācietis
Andrejs Upīts
Jānis Sudrabkalns
Gothards Frīdrihs Stenders
Kārlis Skalbe
Augusts Saulietis
Jānis Ruģēns
Pāvils Rozītis
Andrejs Pumpurs
Vilis Plūdons
Egils Plaudis
Georgs Mancelis
Andrievs Niedra
Neredzīgais Indriķis
Ernests Dinsbergs
Anšlavs Eglītis
Viktors Eglītis
Haralds Eldgasts
Klāvs Elsbergs
Pēteris Ērmanis
Jānis Ezeriņš
Kristofs Fīrekers
Juris Neikens
Egons Līvs
Ansis Līventāls
Ansis Leitāns
Linards Laicens
Ernsts Gliks
Aleksandrs Grīns
Ivande Kaija
Matīss Kaudzīte
Reinis Kaudzīte
Andrejs Kurcijs
Mirdza Ķempe
Visvaldis Lāms
Pauls Bankovskis
Jānis Einfelds
Arvis Kolmanis
Aivars Ozoliņš
Edvīns Raups
Jānis Vēveris
Mārtiņš Zelmenis
Nora Ikstena

Darba autors

Mākslinieks

Izdošanas gads/vieta

1999, Rīga