Ojāra Vācieša piemiņas grāmataSatura rādītājs
1983.gada 13. novembris: "Uzkrājums, uzkrāts, uzkrājušamies...": [Dzejolis] / Ziedonis I.Jauns, saulē samulsis dzejnieks; "Vai viņš kādam vairs jāpierāda..." / Peters J.Cilvēkmīlestības stundas / Norietis U. "Šogad mums abiem..." / Vāciete B.; pierakst. L. Grauda. Gleznā ieejot / Micāne G. "Savā dzīvē esmu..." / Spura I. "Ojāru Vācieti - cilvēku..." / Zariņš M. "Es gribētu atcerēties agrīno..." / Brīdaka L. Viņš - mūsu dzejas sirdsapziņa / Sirmbārdis J. Ar atkailinātu sirdi redzēt / Baltauss J. "Vislabākais salīdzinājums ir tad..." / Godiņš G."Dzeja ir eksistences veids..." / Veidemane R."Tā domā, ka dzejnieks..." / Ziedonis I. "Gadsimta otrā puse...": [Dzejolis] / Skalbe A. "Laikam katrs no mums" / Burāns I. "Ojārs Vācietis ir izvēlējies..." / Stradiņš J. Dārgais Ojār! / Ezera R. "Kad domā par to..." / Kuprijanovs V. No telegrammām un vēstulēm dzejnieka jubilejā / Markovs, Vasiļjevs, Zaligins S., Strautmanis P., Līce A., Toma V., Kļockins Ā., Kosteņecka M., Grāvis G., Lagzdiņš V., Pinnis R. u.c. Vibrēšana. Mirdzēšana / Valnere R. Līdz pašām malām dzīve pilna mūzikas / Antapsone R. Ojāra Vācieša un Jāņa Petera saruna televīzijas raidījumā "Avots". "Visos laikos literatūrai..." No sarunas ar G. Celmu.Es uzdrošinos nenobīties. Saruna ar L. Līvenu. Prāta pilngadība prasās pēc nesamā. Saruna ar Dz. Krašausku. No sarunas ar J. Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzeja līdzstrādnieci Ievu Ķīsi.No sarunām ar radiožurnālisti Ludmilu Lukševicu. Šajā laikā, uz šīs zemes. Saruna ar T. Zandersoni. Tikšanās J. Raiņa literatūras un mākslas vēstures muzejā 1983. gada 19. novembrī. Bet tagad paklusēs un... Sarunas ar B. Brīdaku. 1983. gada 28. novembris: "Nav vārdu. Sāpe..." / Misiņa M. No līdzjūtības telegrammām. Tautas mīlestības apliecinājums / Kalniņš J. "Vēl nav noziedējusi..." / Ezera R. "Pēkšņs trieciens vienmēr ir briesmīgs..." / Grigulis A. ... un mīlestība dzird / Auziņš I."Viņš jau sen staigāja..." / Belševica V. "Ir tā, it kā..." ; "Pateikt to, ka no mums..." / Čaklais M. "Todien bija Dzejnieka triumfa brīdis..." / Vāczemnieks L. "Nu jau mēs zinām..." / Ziedonis I. "Pēc Raiņa un Čaka nāves..." / Rokpelnis J. "Tagad izrādās..." / Bērziņš U. "Ojār, visa Tava dzīve..." / Līvena L. "Viņš ienāca Rakstnieku savienībā..." / Vējāns A. Tā ir patiesa nemirstība / Vāczemnieks L. Un būs Ojāri! / Sirmbārdis J. "Ojārs Vācietis bija mūsu sirdsapziņa..." / Ziedonis I. "Neaptverami, ka Tautas dzejnieka..." / Misiņa M. Kuries slīpā lietū / Peters J. "Šogad Gaujas malā melnas ievas...": [Dzejolis] / Plotnieks J. Ojāram melnajā dienā: [Dzejolis] / Brīdaka L. Atvadvārdi Ojāram: [Dzejolis] / Auziņš I. "Nu liktens acīs vērties man...": [Dzejolis] / Romaņenko L.; atdzejojis Auziņš I. [Dzejoļu] fragmenti / Beinerte V. Pie Gaujas ievām: [Dzejolis] / Rikmanis O.Tagad: [Dzejolis] / Goba A.Ojāram Vācietim aizejot: [Dzejolis] / Grīnbergs A. 1983. gada 2. decembrī: [Dzejolis] / Mārtuža E. Ojāra Vācieša aiziešana: [Dzejolis] / Balodis A.Atvadoties / Valeinis V. "Ojārs Vācietis patiesi..." / Lāms V. "... un mūsu literatūrai..." / Ancītis V. "Savādi, bet liekas..." / Putniņš P. "Kad radošas personības gaitas..." / Niedre J. "Lai dzīves daudzpusību..." / Pijols I. "Kas atliek mums..." / Pūcītis U. "Skumja ir..." / Goris A. "Ziņa par Ojāra Vācieša aiziešanu..." / Stradiņš J. "Mazās Latvijas..." / Asaris G. "Nācijas lepnums..." / Skulme Dž. "Joprojām viņš paliek..." / Kalniņš I. "No rīta..." / Streičs J. "Šodien mēs..." / Stradiņš J. Ojāra Vācieša piemiņai: [Dzejolis] / Valnere R. "Zīlīte". "Draugs". "Oktobra Karogs". No vēstulēm L. Azarovai-Vācietei / Stradiņš J., Kroma M., Jansons Alf., Grāvis G. u.c. "Pēdējos mēnešus..." / Kokars G. Ojāra Vācieša aiziešanai: [Dzejolis] / Briede M. Dzīve - virsotne / Keiša R."Liels dzejnieks nepieder..." / Baltaķis A. "Ir aizgājis Ojārs Vācietis..." / Roždestvenskis R. "Kāda nelaime notikusi..." / Ahmaduļina B. "Es nekad neaizmirsīšu..." / Jevtušenko J. "Cikreiz..." / Saksa I. "Stāvēdams Latvijas Valsts universitātes..." / Baltaķis A. "Kā var izvēlēties..." / Dračs I. Ojāra piemiņai / Trāts M.; atdzej. Karma R. Vecā piezīmju grāmatiņa: [Dzejolis] / Roždestvenskis R.; stdzej. Sirmbārdis J. Ojāram Vācietim / Kārkliņš A. "Pēcpusdienā..." / Zariņa M. "Nu viņam nesāp nekas..." / Belševica V. Dzīves dziesma / Vācietis O. "Ojāra Vācieša otrajam mūžam sākoties..." / Bērsons I.