Andris Grīnbergs

1 bilde
Lomas: dzejnieks

Dzimšanas laiks/vieta

28.02.1940
Ugāle

Personiska informācija

GRĪNBERGS Andris (dz. 1940.28.II Ugālē) - dzejnieks.
Dz. agronoma ģim. Māc. Zlēku septiņg. sk. (1947-54), Kandavas lauksaimniecības mehanizācijas tehnikumā (1954-58). Beidzis LVU Filoloģijas fak. Žurnālistikas nod. (1976). Bijis Kandavas raj. laikr. "Sarkanā Kandava" (1958-59), Limbažu raj. laikr. "Padomju Zeme" (1960-62), laikr. "Padomju Kuldīga" (1962-69) līdzstrādnieks. Strād. Ljas radio Lit. raidījumu red. (1969-70), laikr. "Cīņa" (1969-90). Bijis laikr. "Neatkarīgā Cīņa" korespondents Jēkabpilī. Žurnālistu sav. b. (1975).
Pirmais public. dzejolis "Žetonu vakarā" - laikr. "Sarkanā Kandava" 1957.31.XII. Izd. dzejoļu krāj. "Akotainā laime" (1970) un "Zaļām debesīm pieskarties" (1980). Veiksmīgākie ir dzejoļi, kas līdzīgi nelielām žanra skicītēm, tajos ar nedaudziem zīmīgiem salīdzinājumiem, metaforām vai personifikācijām panākta izteiksmība, izjūtas tiešums, atklājas patiesa pārdzīvojuma impulsi.
L. Ķuzāne L. Ne vecums, tikai atskaites brīdis // Jēkabpils Vēstn., 2000, 26.II.
D. Kurpniece

Nodarbes

Izglītība

–1976
studējisbeidz LVU Filoloģijas fakultātes Žurnālistikas nodaļu

1947–1954
mācījiesmācījies Zlēku septiņgadīgajā skolā

1954–1958
mācījiesmācījies Kandavas lauksaimniecības mehanizācijas tehnikumā