Latvijas PSR Valsts prēmija

1957 – 1989

Year from

1957

Year to

1989

Country

Latvija

Category

Apbalvojumi Latvijas PSR (1945–1991)

Persons

Alberts Bels
Prēmija piešķirta par sabiedriskās dzīves aktuālu atspoguļojumu, tematisko oriģinalitāti un formas novatorismu romānā "Cilvēki laivās".
1989

Lilija Dzene
Prēmija piešķirta par monogrāfijām "Aktieris pret paša gribu", "Vai tavs mūžs kam lieti der" un "Aktiera Jāņa Kubiļa atbildes".
1989

Lilija Dzene
Prēmija piešķirta par monogrāfijām "Aktieris pret savu gribu", "Vai tavs mūžs kam lieti der" un "Aktiera Jāņa Kubiļa atbildes".
1989

Vilis Samsons
Prēmija piešķirta par Raiņa Kopoto rakstu akadēmisko izdevumu 30 sējumos (1977–1986): galvenais redaktors.
1987

Viktors Hausmanis
Prēmija piešķirta par Raiņa Kopoto rakstu akadēmisko izdevumu 30 sējumos (1977-1986): izstrādājis J. Raiņa Kopotu rakstu zinātniskā izdevuma tekstoloģiskos principus, sagatavojis un komentējis 9., 11.-15. sēj. (1980-1982).
1987

Mirdza Ābola
Prēmija piešķirta par Raiņa Kopoto rakstu akadēmisko izdevumu 30 sējumos (1977-1986): piedalījusies Raiņa Kopotu rakstu zinātniskā izdevuma sagatavošanā (1-3, 5-7, 17, 1.-3. variantu sēj., 1977-1983).
1987

Gundega Grīnuma
Prēmija piešķirta par Raiņa Kopoto rakstu akadēmisko izdevumu 30 sējumos (1977-1986): piedalījusies J. Raiņa Kopotu rakstu zinātniskā izdevuma sagatavošanā un teksta komentēšanā (13-15, 21, 5. variantu sēj., 1981-1985).
1987

Biruta Gudriķe
Prēmija piešķirta par Raiņa Kopoto rakstu akadēmisko izdevumu 30 sējumos (1977-1986): sagatavojusi tekstus un komentējusi J. Raiņa Kopotu rakstu zinātniskā izdevuma 8., 16., daļu 23., 25. sēj. (1980-1986).
1987

Imants Ziedonis
Prēmija piešķirta par darbu "Sākamgrāmata" un par aktīvu sabiedrisko darbību bērnu mākslinieciskās kultūras attīstīšanā.
1987

Pēteris Pētersons
Prēmija piešķirta par nopelniem latviešu padomju teātra mākslas attīstībā (luga "Bastards"; lugas "Meteors", "Tikai muzikants", "Mirdzošais un tumši zilais" un to iestudējumi; A. Čaka "Spēlē, spēlmani!" iestudējums; grāmata "Darbības māksla").
1987

Works

Cilvēki laivās
Prēmija piešķirta par sabiedriskās dzīves aktuālu atspoguļojumu, tematisko oriģinalitāti un formas novatorismu romānā "Cilvēki laivās".
1989

Sākamgrāmata
Prēmija piešķirta par darbu "Sākamgrāmata" un par aktīvu sabiedrisko darbību bērnu mākslinieciskās kultūras attīstīšanā.
1987

Latviešu tautasdziesmas 15 sējumos. 1. sējums
Prēmija piešķirta par dalību zinātniskā zdevuma "Latviešu tautasdziesmas" sagatavošanā (1-5, 1979-1984).
1985

Latviešu tautasdziesmas 15 sējumos. 1. sējums
Prēmija piešķirta par dalību zinātniskā izdevuma "Latviešu tautasdziesmas" sagatavošanā (1-5, 1979-1984).
1985

Ošu gatve
Prēmija piešķirta pēc nāves – par romānu "Ošu gatve", pēc kura tika veidots kinoscenārijs filmai "Fronte tēva pagalmā" (1984).
1985

Zemesvēzi dzirdēt
Prēmija piešķirta par romānu "Zemesvēzi dzirdēt" (1984).
1985

Vēstules dzejniecei Kamilai
Prēmija piešķirta par grāmatu "Vēstules dzejniecei Kamillai" un pēdējo gadu publikācijām literatūras zinātnē un teātra kritikā.
1982

Sen to Rīgu daudzināja
1976

Katrs ar savu laimi dzimst
Prēmija piešķirta par dokumentālo romānu triloģiju "Katrs ar savu laimi dzimst", "Saliņa bangojošā okeānā" un "Es biju, esmu, būšu drīz".
1972

Iedēstiet rozes zemē nolādētā
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumu "Iedēstiet rozes zemē nolādētā".
1970