Cilvēki laivās

Grāmatā publicēti trīs romāni: Cilvēki laivās; Sitiens ar teļādu; Bezmiegs.

Romānā tēlota kuršu ciemata dzīve 19. gadsimta vidū, emocionāli kāpināta tautas un nācijas izdzīvošanas tēma; saasināti izvirzīts jautājums, ko spēj atsevišķi cilvēki un ko sabiedrība kā sistēma; mainījusies personības un tautas masu attiecību izpratne - tauta traktēta kā savu varoņu veidotāja un virzītāja. Jauns problēmu loks – tēma par tautas valodas, vēstures, mākslas saglabāšanu. Plaša spilgti veidotu tēlu sistēma, precīzs vides kolorīts, globāls pasaules skatījums.

Publisher

Izdevniecība "Liesma"

Type of publication

Book

Type of work

Original work

Author

Publishing year/ place

1987, Rīga